„K zapsání na seznam památek přispělo také to, že trojice viaduktů z různých fází vývoje železniční dopravy dokládá vývoj dopravního stavitelství v regionu a vhodně dotváří krajinu,“ vysvětlila Iva Orálková.

Tři hranické viadukty byly postaveny v rozmezí let 1846 až 1939. Jeden je cihlový, jeden kamenný a nejmladší z předválečné éry železobetonový. Zatímco oba starší viadukty mají 32 polokruhových klenebních oblouků, železobetonový viadukt stojí na 30 klenbách. Délka každého z nich přesahuje 400 metrů.