Výstava obrazů v synagoze, ukázky práce se sklem na nádvoří Staré radnice, koncerty a komentované prohlídky městské památkové zóny s průvodkyní v historickém kostýmu. Ale spousta dalších doprovodných akcí. Návštěvníci Dnů evropského dědictví v Hranicích měli letos opravdu z čeho vybírat.

„Program jsme obohatili o veřejnou snídani na náměstí, kde se podává káva, čaj, chléb s máslem a lidé se tu zastavují. Cílem bylo oživit tento prostor setkávání, a tak jsme sem přesunuli i veřejné piano," přiblížila ředitelka Městských kulturních zařízení v Hranicích Naďa Jandová. Na prostranství u kostela si děti mohly namalovat obrázek na sklo nebo vytvořit vlastní bižuterii.

Expozice uměleckého skla a obrazů Evy Vlasákové byla k vidění ve výstavní síni Staré radnice. Velký zájem byl ale i o výstupy na věž a návštěvníci si mohli ve venkovním ateliéru vyzkoušet pod vedením sklářského mistra techniku broušení sklenic.

Novinkou bylo v tomto roce zpřístupnění mázhausu v Radniční ulici. V minulosti byl prostor využíván k výčepu piva nebo provozování obchodu a řemesla. „Dům s mázhausem s č.p. 29 je jednopatrový řadový městský dům s atikou, ukončený korunní římsou a z kulturně-historického hlediska je velmi hodnotný. Patří k základnímu renesančně klasicistnímu městskému fondu a dokládá stavební vývoj městského jádra," přiblížila průvodkyně. Při provádění stavebně-historického průzkumu v roce 2001 zde byla navíc objevena malířská výzdoba biedermayerovského charakteru, pokrývající stěny a strop v pravém předním traktu.

Na prohlídku mázhausu se vypravil i Jiří Libosvár z Hranic. „Objekt je zajímavý svou výzdobou, a protože nebyl několik let otevřený, chtěl bych se podívat dovnitř," svěřil se důchodce, který si nenechal ujít ani výstavu Josefa Heřmana Gallaše na zámku a návštěvu Staré Střelnice.

Přednášku spojenou s promítáním měl v divadle na Staré Střelnici Jiří Nebeský, který se zastavil u zajímavé kapitoly historie Hranic – návštěvy císaře Franze Josefa ve městě.

„Ve spolupráci se Základní uměleckou školou jsme připravili rovněž prohlídku orchestrionu ve vstupní části budovy," doplnila Naďa Jandová. Zdejší orchestrion je totiž jeden z posledních hrajících v České republice.

Dny evropského dědictví považuje za dobrou příležitost k tomu, aby se lidé potkali, hranický starosta Jiří Kudláček.

„Snažíme se ve všech těchto uměleckých památkách vybudovat prostor tak, aby to lidi přitáhlo. Máme zkušenost, že když se dělá kultura jen komerčně, tak je to zejména pro rodiny s dětmi náročné. Od léta, které jsme nazvali Hranické kulturní léto, se tedy snažíme dělat celou řadu vystoupení zadarmo tak, abychom dostali do té symbiózy kultury a hranických občanů co největší počet rodin s dětmi," uzavřel starosta.