Prodej parkovacích karet bude zahájen 2. ledna 2017 v areálu společnosti Ekoltes.

„Rada města Hranic odsouhlasila úpravy v cenách parkovacích karet. Cena za rezidenční kartu bude nově tisíc korun za rok, cena za abonentní kartu v městské památkové zóně 12 tisíc korun," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Roční poplatky za parkovací karty přitom doteď vyšly na 500 korun pro rezidenty, respektive 10 tisíc korun pro abonenty.

„Rezidentem je pro tyto účely chápána fyzická osoba, mající trvalé bydliště v lokalitách se zpoplatněným parkovacím systémem města Hranice. Vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, majícího trvalé bydliště v těchto lokalitách, bude vydána jedna parkovací karta na vozidlo či vozidla. S provozovatelem vozidla bude u správce parkovacího systému sepsáno čestné prohlášení o tom, že toto vozidlo užívá," vysvětlil dále Petr Bakovský.

Na parkovací kartě může být uvedeno více registračních značek vozidel splňujících tyto podmínky.

Zjednodušeně řečeno, rezident v centru města bydlí, kdežto abonent tam podniká.

Město předpokládá, že na příští rok vydá přibližně 120 rezidentních a abonentních parkovacích karet.

Parkovací systém se týká ulic Jiráskova, Komenského včetně přilehlých parkovišť, Skalní včetně parkoviště, Teplická, Motošín, ulice 28. října, Čechova, Svatoplukova, Janáčkova, a Farní. Dále také Náměstí 8. května, Školního náměstí, Masarykova náměstí a Pernštejnského náměstí.

Chystá se moderní systém

Parkovací systém v centru města Hranice bude od 1. ledna 2017 spravovat společnost Ekoltes Hranice. V minulých deseti letech ho provozovala firma City parking Group.

Ekoltes převezme zpočátku její parkovací automaty, takže systém plateb za parkování se zatím nemění.

V blízké budoucnosti však Ekoltes plánuje zavedení moderního inteligentního parkovacího systému. (kra)