Majitelé zahrad tak k zaparkování využívali travnatou plochu před kolonií. To však není v souladu se zákazem stání, který zde platí. Město přislíbilo, že se problémem bude neprodleně zabývat.

Majitelé zahrad nesmí parkovat na travnaté ploše před chatami, tedy na jediné „parkovací" ploše v bezprostřední blízkosti kolonie.

Ačkoliv se zde cedule se zákazem stání nachází již déle než rok, zahrádkáři na místě přesto parkovali.

S ohledem na opakované stížnosti jednoho z občanů však nyní policie přísně dohlíží na to, aby zákaz porušován nebyl.

„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi stížnost jedné osoby," sdělil Pavel Slovák z hranického odboru dopravy.

„Vnímáme, že situace v této lokalitě není zdaleka ideální. V horizontu čtrnácti dní plánujeme společně s policií oblast navštívit a vyhodnotit ideální řešení," přislíbil Pavel Slovák a dodal.

„Nemůžeme jen tak ze dne na den změnit značení bez souhlasu policie."

Situaci komplikuje také skutečnost, že místo v blízkosti břehu, kde auta pravidelně stávala, není majetkem města, ale Povodí Moravy.

Nejbližší plochou oficiálně určenou k parkování je prostor u rybníka Pískáč.

Na cestu ke stezce Bečva nadávají kolaři i zahrádkáři. Hned tak ji ale neopraví

Něco se udělat musí

„Starší lidé pochopitelně potřebují přijet až k zahradě. Já chápu, že pro bruslaře taky není ideální nechávat auto někde dál, a muset po rozbité panelové cestě na bruslích. Je ale taky pravdou, že bruslaři a cyklisté mnohdy znečišťují prostory kolem zahrádkářské kolonie a nechovají se tak, jak by bylo vhodné," řekl jeden z majitelů zahrady Pavel Pořízek, který kolonii zastupuje při jednání s městem.

„Všechno je momentálně v jednání. Zabývá se tím městská policie, zabývá se tím pan Slovák, tak uvidíme, jak to dopadne. Je jasné, že něco se udělat musí, protože jinak zde budou problémy pořád," uvedl dále Pavel Pořízek.

Podle něj by se také nemělo zapomínat na to, že právě majitelé zahrádek travnatou plochu využívanou ke stání z vlastní vůle udržují, sekají zde trávu a celkově se o ni starají.

Jednou z variant jak umožnit parkování přímo před zahrádkářskou kolonií je reservé na státní s povolenkou.

„Je to jedno z možných řešení. Ale v tuto chvíli opravdu nemá smysl spekulovat. Za dva týdny bychom měli být v této věci moudřejší," objasnil Pavel Slovák.

David Král