Na stavbu si město vyhradilo dva miliony korun z ročního rozpočtu, parkoviště mělo vzniknout ještě tento rok.

Důvodů uvedli hned několik. Obyvatelé zmíněných domů využívají zatravněné hřiště jako klidové místo a pro nejmenší děti je zde zřízený malý dětský mobiliář.

„Na této ploše si hrají nejen rodiče s dětmi nejrůznější míčové hry, ale každé léto se zde vrací příměstský tábor, který pořádá skupinové hry v angličtině pro své účastníky," stojí v žádosti předsedů SVJ.

Obyvatelé jako další problém uvádí zvýšení hluku, prašnosti a zbytečnou likvidaci zelené plochy v případě vybudování dalších parkovacích míst.

Těch je údajně dostatek díky první etapě realizace parkovacích stání v Jaselské ulici, která se konala v roce 2010. Tehdy v lokalitě u kotelny vznikla nová parkovací místa.

„Náklady na tuto akci byly 1 700 000 korun s tím, že v případě schválení finančních prostředků bude výstavba dalších parkovacích míst dále pokračovat druhou etapou, zastupitelé ovšem vyslyšeli volání lidu a přiklonili se ke zrušení akce," uvedl mluvčí města Petr Bakovský.

Finanční odbor pak v případě zrušení akce doporučil využít finanční prostředky na opravu komunikace pod Hůrkou II. etapu.

Parkování po úpravě svahu

Majitelé bytů by ovšem byli radši, kdyby na takzvaném hřišti vyrostlo hřiště plnohodnotné, které by bylo vhodné pro děti a zároveň žádali zastupitele o zrenovování a doplnění dětského mobiliáře.

„V rámci jednotlivých regenerací sídlišť, které by se snad měly jednou dotknout i této lokality, by bylo vhodnější upravit a zřídit parkovací plochy před domy číslo 1611 až 1613 a to úpravou svahu," zaznělo také ve zprávě pro zastupitele.

Zda jejich prosebné volání vyslyší, ukáže až čas. Zatím se však obyvatelé Jaselské ulice mohou těšit z toho, že dosáhli svého a hřiště se rušit nebude.