První zmínka o obci pochází z roku 1412. V současnosti zde žije 510 obyvatel. Podle starosty Jaroslava Šindlera jich v posledních letech neubývá.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
V současné době je to určitě úspěšné dokončení pořízení nové územně plánovací dokumentace, která jako nejdůležitější strategický dokument bude do budoucna sloužit všem v případě umístění jednotlivých stavebních či jiných záměrů.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Nevím, zda lze činnosti, které vykonáváme, hodnotit jako největší úspěchy či menší, to musí posoudit zejména veřejnost. Nicméně letos by mimo jiné jedna skutečnost určitě stála za zmínku a sice, že se nám podařilo po několika desetiletích konečně najít společnou řeč se Správou silnic Olomouckého kraje a ziniciovali jsme tak rekonstrukci nejvíce poškozených částí komunikace III/44014 vedoucí z Partutovic do Olšovce. Jsem přesvědčen, že se tím většině z nás značně ulevilo.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Nebude to určitě problém pouze naší obce, ale většiny menších obcí a sice již několikrát diskutovaná nadbytečná a zdrcující byrokracie, na jejíž úkor jsou opomíjeny podstatné věci, které jsou tímto odsunuty na druhou kolej. Dalším neopomenutelným problémem bezpochyby je nedostatek finančních prostředků, zajišťujících stálý rozvoj a realizaci plánovaných investic obcí.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Domnívám se, že kulturní život v obci je pro naše podmínky dostačující a na úrovni zajišťující pro většinu občanů jejich spokojenost. Vše je ale závislé hlavně na aktivní činnosti dobrovolníků z jednotlivých spolků, kteří často na úkor svého volného času a kolikrát i financí neváhají pro ostatní zajišťovat kulturní program, zábavu či vyžití. Jedná se bohužel ale o úzkou skupinu lidí, kteří se pak angažují při jakékoliv akci. Těmto dobrovolníkům, registrovaných většinou v zájmových organizacích, kterými u nás jsou hlavně hasiči, sportovci, myslivci, rybáři, včelaři či dámský spolek, se pak ze strany obce dostává hlavně materiální a finanční podpora doplněná samozřejmě o poskytnutí patřičných prostor k jejich činnosti.
Neodmyslitelnou součástí kulturního života je i naše Zemědělské družstvo, které nemalou měrou kulturu v obci určitě ovlivňuje. Byli bychom určitě rádi, kdyby se řady aktivních nadšenců rozšířily zejména o mladší generaci, která má dnes bohužel trochu jiné zájmy.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Život v naší obci je silně specifický a typický pro podhůrskou obec. Většina lidí, kdo se tu narodil, to jistě takto cítí a má velmi silnou a pevnou vazbu na rodné hnízdo, takže pojmu „zcela vylidnění" bych se neobával.
Nicméně nejistota v zaměstnání a sociálních sférách má za následek jistou míru stěhování se mladých lidí do větších měst a ne jinak je tomu také u nás. Jako malá obec ale nemáme moc možností s touto celorepublikovou situací nic udělat. Počet obyvatel se již několik let pohybuje okolo 500 a je neměnný.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Nepochybně překrásná členitá příroda obklopující vesnici ze všech stran skýtající nepřeberné množství uvolnění a odpočinku, s tímto spojený všeobecný klid a čerstvý vzduch a v neposlední řadě ještě stále typický vesnický život.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Rodnou vesnici bych nikdy neopustil, ale pokud by mě život donutil změnit své přesvědčení, tak by mne kroky vedly až na ruský Dálný východ-polosotrov Kamčatka.

Martin Vojáček