Ta probíhá od dubna až do 15. září na regionální cyklotrase „Po stopách využívání vodní a větrné energie“, která propojuje zachovalé i už zaniklé vodní a větrné mlýny na Hranicku.

Až do pondělí 15. zářítak mají zájemci na to, aby vyplněný soutěžní průkaz odevzdali na Městském informačním centru v Hranicích.

Mlynářský krajánek pak vyvrcholí v sobotu 20. září, kdy se na výletišti ve Skaličce uskuteční tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Akce odstartuje cyklistickou vyjížďkou, která vyrazí v 13.30 hodin ze Šromotova náměstí do Teplic nad Bečvou, kde bude zastávka v rámci akce Den srdce, dále pak přes Ústí do Skaličky, kde pan Červek nabízí v 15 hodin komentovanou prohlídku větrného mlýna.

Od 15.30 hodin pak čeká na výletišti hlavní program, nebude chybět kapela Nejistota, dětské taneční vystoupení, dětský závod zručnosti, Bike trial exhibice a bohaté občerstvení.

Dojde také k samotnému vyhlášení výsledků, úspěšní účastníci totiž budou pasováni do Cechu mlynářského regionu Hranicko, a to hned do tří různých stavů dle toho, pokolikáté se do soutěže zapojili.

Nováčci se stanou mlynářskými prášky, dvojnásobní účastníci mlynářskými tovaryši, zkušení cyklisté pak po třetí účasti už mlynářskými mládky. Po obdržení pasovních listů a pamětních plaket pak proběhne slosování o věcné ceny.

Organizátoři chtějí také upozornit cyklisty, že před nedávnem došlo ke zcizení informační tabule v Bělotíně, proto chybějící odpověď na příslušnou otázku nebude brána v potaz a průkazy budou brány jako vyplněné i bez této odpovědi.