„Hlavním cílem je, aby se děti ve čtení zdokonalovaly, a především, aby si ke čtení jako takovému vytvořili vztah. I proto si odsud dnes odnesou malou knížku pro prvňáčka, vytištěnou speciálně k této příležitosti, a taky slevovou poukázku na registraci do naší knihovny," sdělila ředitelka Městské knihovny Hranice Marie Jemelková.

„Jsme rádi, že vyjma ZŠ Nová, se bude tento akt týkat všech hranických základních škol, v součtu celkem 230 dětí. Na čtenáře tak budou v průběhu června postupně pasováni prvňáčci ze ZŠ Drahotuše, Struhlovsko, 1. máje a Šromotovo," řekla Marie Jemelková. Právě nejmladším návštěvníkům šromotovské základní školy se této cti dostalo toto pondělí.

O pasování i o doprovodný program se postaralo místní Divadlo bez kliky pod vedením Romana Prokeše. Děti si tak kromě poklepání meče po ramenou, vyzkoušeli také starý tiskařský stroj, na kterém si vytiskli svůj vlastní pamětní list. Nechyběla ani hudební vsuvka, když si všichni z plna hrdla zazpívali píseň o dracích.

„Koho nebo co obvykle musí v pohádce přemoct princ?" zeptal se Roman Prokeš nadšených studentů.

„Dlaka," odpoví bezelstně jeden z nich. A přesně v takovémto duchu se neslo celé pasování. Prvňáčci byli z akce evidentně nadšeni a aktivně se zapojovali i vyjadřovali, přesto se chovali velice ukázněně a slušně. „Jsme rádi, že jsme tady mohli být a naučili jsme se něco nového," řekla malá Terezka.

„Pasování prvňáčků představuje nový projekt, ve kterém bychom určitě rádi pokračovali i v dalších letech. Spolupráce se školami je pro nás velice důležitá," uzavřela Marie Jemelková. 

Autor: David Král