Na kurz přijeli učitelé z celého Česka i Slovenska, aby se dozvěděli více informací o akreditovaných metodách Ireny Krškové. „Dlouho jsem vše připravovala zcela sama nebo s pomocí mé maminky a manžela archiváře. Po jeho smrti jsem zůstala na vše sama, a tak jsem ráda za oporu svých žáků a pomocníků,“ uvedla zakladatelka kurzu Irena Kršková.

Její pomůcky jsou při hodinách hudební výchovy oblíbené, protože jsou praktické a rozvíjí tvořivost.

Tři dny na konci dubna učitelé strávili v potštátských školách a také s autorkou, která s nimi svou metodiku procházela a popisovala, jak s ní pracovat. „Společně tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy,“ popsal ředitel potštátské základní a mateřské školy Karel Machyl.

Funkčnost pomůcek si pochvalují i samotní učitelé.

„Na vlastní oči jsem viděl, jak metodou paní Krškové dosahovaly děti pro mě doposud nepředstavitelných výsledků. Velmi brzy se naučily noty, rytmus, říkadla a všechny je to bavilo,“ zmínil Ondřej Kratochvíl, který je učitelem na brněnské základní umělecké škole Jaroslava Kvapila. Pedagogové nejvíce oceňují učení hudebky formou her.

„Je obrovská škoda, že se o metodách paní Krškové tak málo ví. Tyto pomůcky by se měly dávat už na fakultách, aby se s nimi budoucí kantoři hudební výchovy seznámili,“ popsal učitel ze základní školy v Doloplazech Jiří Weiss. Přáním učitelů i samotné autorky je, aby zájem o výukovou metodu stoupal.

„Vážím si toho, že s mými pomůckami a metodikou pracuje více jak dvacet škol z celého Česka a zajímají se o ně také zástupci škol ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Anglie a jejich počet neustále narůstá,“ dodala Irena Kršková. 

autor: Jana Hostičková