Jako první se s připomínkou proti tomuto kroku ozval zastupitel za ČSSD Bronislav Ludmila. Ke krácení peněz na kulturu se vyjádřila i přítomná ředitelka MKZ Helena Votavová.

„Je pravda, že jsme nikdy neskuhrali a nežádali peníze a teď na to doplácíme. Peníze jsme si dokázali zařídit sami a teď mi vše přijde podle známého rčení, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán,“ uvedla Helena Votavová.

Na stranu přednesených názorů se postavil i zastupitel za stranu Hranice 2000 Vladimír Juračka. „Navrhuji, aby zmíněná položka nebyla krácena. S kolegy ve straně jsme se dohodli, že rozpočet podpoříme, ale máme dvě podmínky,“ informoval Vladimír Juračka.

Ten nekrácení peněz pro MKZ uvedl jako jednu z podmínek proto, aby zvedl ruku pro schválení celého rozpočtu. Jeho podmínku zastupitelé splnili v dodatku rozpočtu. ⋌(zem)