Malí i velcí koledníci vyrazí do ulic po sedmnácté. Budou žehnat a přinášet dobro. Každému, kdo přispěje do kasičky, nechají nad dveřmi tradiční podpis v podobě tří iniciál. „Koledníci se prokáží zapečetěnou kasičkou s číslem, které musí souhlasit s číslem na průkazu, který vystavuje příslušná diecézní Charita," popisuje asistentka akce Pavlína Trpáková. Výtěžek ze sbírky půjde opět na pomoc lidem v nouzi.

Jedním z králů se může stát každý, bez ohledu na věk. „Vedoucí trojice musí být starší patnáct let a disponovat tak občanským průkazem," dodala Pavlína Trpáková. V minulém roce vyrazilo do ulic téměř padesát tisíc dobrovolníků.

Příspěvek do kasičky není jediná možnost, jak pomoci. Zájemci mohou také poslat finanční hotovost na zřízený účet nebo zaslat dárcovskou SMS.

V minulém roce se podařilo Charitě Hranice, pod kterou spadá i Lipník nad Bečvou, vybrat téměř milion korun. Konkrétně Charita Lipník pak vybrala bezmála dvě stě devadesát dva tisíc. Více než polovina vybraných financí putovala na rozvoj sociálních služeb, které provozuje Charita Hranice. Zbylý finanční obnos si rozdělily Arcidiecézní Charita Olomouc a Charita ČR. Ty pak dále peníze dělí na různé projekty nebo humanitární zahraniční pomoc.

„Jako malé poděkování pořádáme každoročně pro koledníky společnou návštěvu Plovárny Hranice, promítání filmového představení v Letním kině v Hranicích," uzavřela koordinátorka akce Radka Andrýsková.