Projekty celkem třinácti obcí nejprve ve čtvrtek celý den hodnotila místní akční skupina MAS – Partnerství Moštěnka, a v pátek odpoledne z nich programový výbor na veřejné schůzi vybral sedm obcí, které si rozdělí dva a půl milionu korun.

Spolu se čtyřmi obcemi na Přerovsku byly oceněny také projekty obcí Kostelec u Holešova, Lechotice a Pacetluky. Projekty obcí nejprve ve čtvrtek celý den hodnotila výběrová komise a v pátek odpoledne jejich výběr potvrdil programový výbor na veřejné schůzi MAS v Kostelci u Holešova.

„Vzhledem k tomu, že dotace od ministerstva zemědělství byla schválena později, komise vybírala ty projekty, které bude možné realizovat do konce letošního roku,“ vysvětlil jednatel Místní akční skupiny – Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák z Centra pro komunitní práci (CpKP) střední Morava.

Jak dodal, vybrat z předložených projektů bylo velice těžké, protože podporu by si zasloužily i další akce. Za peníze z programu Leader na podporu rozvoje venkova si zemědělci ze Staré Vsi pořídí komunální techniku na celoroční údržbu vzhledu obce, a výkonnou travní sekačku na úpravu svahů ve vesnici a jejím okolí si koupí obec Bezuchov.

„Vzhledem k tomu, že naše obec leží v údolí, běžná sekačka nám nestačí. Proto si za peníze koupíme v první fázi sekačku a ve druhé fázi kartáč. Navíc naše obec podepsala partnerskou smlouvu s okolními obcemi Beňov, Domaželice, Dřevohostice, Radkov a Radkova Lhota, které mohou tento stroj také využívat,“ řekl starosta obce Bezuchov Jan Svoboda.

Efektivně získané peníze využijí také hasiči z obce Líšná, kteří zrekonstruují klubovnu nejen pro sebe, ale také další spolky. „Za část finanční podpory hasiči opraví klubovnu a část peněž využijí na další technické vybavení,“ doplnila starostka obce Líšná Markéta Kropáčková.

Díky podpoře z Leaderu na investiční akce ve výši 2,3 milionu se uskuteční v regionu projekty za téměř čtyři miliony korun, protože jednotliví žadatelé budou projekty spolufinancovat vlastními penězi. „Získané peníze z dotací použijeme na výsadbu stromů a keřů na ulici Novosady. Aby však výsadba byla kompletní, z padesáti procent ji obec bude spolufinancovat ze svých peněz,“ vysvětlil starosta obce Dřevohostice Stanislav Skýpala.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika