Právě tato zařízení jsou totiž v současné době nejvíce vyhledávána pěstiteli, kteří letos sklidili bohatou úrodu ovoce.

Zatímco pálenic najdou zájemci v přerovském regionu hned několik, moštáren se zde nachází poskrovnu. Jednou z nich je moštárna Českého zahrádkářského svazu v Tovačově (na snímku).

Ještě v loňském roce ale na Přerovsku fungovala i moštárna v Domaželicích.

„Letos jsme po mnoha letech moštárnu neotevřeli. Důvodem je, že nemáme čističku na vypouštění oplachových vod. Nezbude nám asi nic jiného, než toto zařízení vybudovat,“ vysvětlil provozovatel domaželické moštárny Jaromír Caletka.