Deváťáci zorganizovali petiční akci, vyrobili si placky s nápisem „Stop odvolání J. Jursíka“, to vše v naději, že zvrátí rozhodnutí vedení města. „Je to příjemné,“ řekl k aktivitám žáků a rodičů ředitel školy Jan Jursík.

„Když jsem ráno přišel do školy a uviděl jsem plakát, srdíčko se zaradovalo,“ doplnil ředitel.

„V Hranickém deníku jsme si přečetli, že odvolali ředitele školy, ještě o víkendu jsme se sešli a začali jsme to řešit, přemýšleli jsme, co bude v našich silách,“ řekla Jolana Černochová, členka KRPŠ.

„Máme dceru v deváté třídě, zažili jsme už tři ředitele, Jan Jursík rozumí školství a je manažér, škola funguje, opravuje se,“ doplnil ji její manžel Jaroslav Černoch.

„Podepisujeme petici, aby pan ředitel zůstal. Teď to nejde, aby odešel, máme ho rádi, je hodně přísný, ale má autoritu a respekt, založil na škole sportovní třídy,“ říkají žákyně deváté třídy jedna přes druhou.

„Je to zbytečné, aby ho vyhodili proto, že překročil rozpočet, dělal to pro nás a ne pro sebe,“ myslí si deváťačka Aneta Průchová. „Pan ředitel nás dokáže pochopit, když máme nějaký problém,“ dopňuje žačka Nikol Mrnuštíková.

„Když něco nevíme, tak nám poradí,“ říká Klára Nováková. Po škole koluje petice. Tu chtějí žáci a rodiče předat radním. „Chceme vědět důvody jeho odvolání,“ říkají za KRPŠ jednohlasně Jolana a Jaroslav Černochovi.

„Zatím nemáme o údajné petici žádné informace, nemůžeme tedy zaujmout stanovisko. Platí však, že k porušení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů docházelo v případě ředitele školy opakovaně, že se tím zabývala Rada města již v minulém volebním období a tehdy také odebrala rada města řediteli osobní příplatek,“ vyjádřil se k petiční akci mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Jak upřesnil, radní odvolali ředitele za opakované porušování zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k 29. únoru 2008. „Zároveň Rada uložila odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu připravit konkurzní řízení na nové obsazení funkce ředitele této školy,“ uvedl Bakovský.

Podle jeho slov byl Jan Jursík byl jmenován do funkce ředitele školy dne 1. 10. 2003. „V roce 2004 proběhlo komplexní hodnocení ředitelů škol. Vzhledem k zjištěným nedostatkům v hospodaření, zejména v mzdové oblasti, bylo již tehdy zvažováno odvolání ředitele Jursíka. Protože byl však Mgr. Jursík ve funkci ředitele krátkou dobu, rada k tomuto kroku nepřistoupila,“ informoval mluvčí radnice.

Jak dodal, porušení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů řešili radní s ředitelem školy i v roce 2006. „Na základě této skutečnosti byl řediteli školy odejmut osobní příplatek.

K dalšímu porušení zákona došlo opět v roce 2007 při financování rekonstrukce sociálního zařízení, kdy ředitel školy podepisoval smlouvy bez souhlasu zřizovatele, navíc na částku, kterou neměl v rozpočtu,“ sdělil Petr Bakovský.

Jak dále mluvčí hranické radnice uvedl, vzhledem k opakovanému porušování rozpočtové kázně rozhodla Rada města v prosinci 2007 o zpracování mimořádného komplexního hodnocení ředitele školy.

„Na základě zpracovaného hodnocení ředitele odvolala,“ uzavřel Bakovský. Jak jsme již informovali, rada města Hranice odvolala ředitele Základní školy Struhlovsko v Hranicích Jana Jursíka minulý týden.

Důvodem bylo podle zástupců města opakované porušování zákona o rozpočtových pravidlech. Ředitel považuje důvody svého odvolání za čistě účelové.

 

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika