Jejich obavy však opět vyvolal připravovaný koncept nového územního plánu města, v němž je lokalita určena k těžbě písku. Žeravičtí tak sepisují petici, která však není první. Během uplynulých let jde už o čtvrtou podpisovou akci.

Tamní lidé mají obavy z devastace obce a ze zhoršení životních podmínek. „Petici podpořilo 365 obyvatel. Podáme ji na přerovský magistrát a zastupitelům města v nejbližším termínu, nejpozději do 15 dnů,“ uvedla jedna z iniciátorek petice Jana Dostálová z Žeravic.

Ta znění petice také přednesla na veřejném projednávání nového územního plánu města Přerova, které se konalo v tomto týdnu v Městském domě. Petice obsahuje vývoj událostí z minulých let, neboť žeravičtí obyvatelé se proti zřízení pískovny nebrání poprvé.

Otěžbě v této přerovské místní části se hovoří už od roku 2003, kdy byl záměr předložen k posouzení Krajskému úřadu v Olomouci. Během řízení vyjádřili žeravičtí obyvatelé svůj postoj sepsáním tří petic.

„K tomuto záměru nakonec krajský úřad vydal nesouhlasné stanovisko,“ vzpomněla Jana Dostálová. Nyní však zřízení pískovny obci opět hrozí. Stojí o něm totiž zmínka v konceptu nového územního plánu Přerova, kde je navržen zábor zemědělského půdního fondu k těžbě písku za účelem výstavby dálnice na šesti parcelách v soukromém vlastnictví o celkové rozloze 6,27 hektarů.

„Těžbu v obci nechceme. Obáváme se negativních dopadů na zdraví obyvatel, které s ní souvisí. Podle vyjádření odborníků nám hrozí narušení životního prostředí, zhoršení ovzduší a zvýšení hluku. Chceme žít v pěkném, čistém a zdravém prostředí. My i další generace,“ řekla Dostálová.

Majitel pozemků: Prioritou bude ochrana obyvatel

Tyto obavy jsou však podle majitele parcel, na nichž by těžba mohla vzniknout, neopodstatněné. „Mezi priority, v případě realizace záměru, bude patřit ochrana obyvatel,“ vysvětlil majitel pozemků, jenž si nepřál zveřejnit své jméno.

Podle žeravických obyvatel ale hrozí kvůli zřízení pískovny také zastavení rozvoje obce. „V sousedství pozemků určených k těžbě se totiž nachází rozvojová lokalita pro bydlení v rodinných domech, na kterou město v minulosti nechalo vypracovat urbanistickou studii,“ vysvětlila Dostálová.

Těžba se nelíbí ani architektce, ani magistrátu

Za nevhodnou považuje realizaci tohoto záměru také architektka, urbanistka a koordinátorka nového územního plánu města Přerova Jaroslava Zezulová z Kovoprojektu Brno.

„Mně osobně se jeví, pokud by tam mělo být realizováno bydlení, které už koneckonců bylo schváleno ve změnách územního plánu, že realizace těžby písku v této lokalitě není příliš vhodná,“ sdělila svůj názor Zezulová.

Nesouhlasné stanovisko k těžbě v Žeravicích už v minulosti vyjádřil také odbor životního prostředí Magistrátu v Přerově.

„K těžbě, která je zahrnuta do nového územního plánu, se však budeme vyjadřovat znovu. Tento záměr se nám ale příliš nezamlouvá, protože by byl dalším zdrojem znečištění ovzduší. Otázkou je, zda se dá v novém územním plánu záměr ošetřit tak, aby šlo skutečně o jednorázovou těžbu za účelem výstavby dálnice,“ sdělil šéf odboru životního prostředí Pavel Juliš.

Majitel lokality potvrdil, že by se jednalo o těžbu materiálu, který by sloužil k výstavbě dálnice. „Tento materiál bude nutné zajistit a nebude to zanedbatelné množství. Je snad rozumnější, aby byl dovážen z několikanásobně vzdálenějších míst?“ řekl.

Na jeho slova argumentují Žeravičtí tím, že budování dálnice lze řešit už existujícími zdroji v okolí. Majitel parcel ujistil, že vybraná společnost by těžbu zabezpečila tak, aby měla co nejmenší dopad na obyvatele Žeravic. „Po ukončení těžby bude tato plocha rekultivována, a to částečně zalesněním a zřízením biotopu,“ informoval majitel pozemků.

Nový územní plán má projít připomínkovým řízením, které skončí 13. prosince. „Konečná verze konceptu nového územního plánu bude závislá na rozhodnutí zastupitelstva,“ podotkla Lenka Škubalová z odboru rozvoje Magistrátu v Přerově.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika