Meziročně se zvedla, a to více než v některých jiných regionech, avšak stále je druhá nejnižší v Česku. Méně berou už jen na Karlovarsku.

„Meziročně vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob o 9,3 procenta na hodnotu 18 765 korun,“ uvedla Jarmila Benešová z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„Dosáhla pouze 83,3 procenta celorepublikového průměru. Nižší platové ohodnocení náleželo pouze zaměstnancům firem se sídlem v Karlovarském kraji (18 361 korun),“ uvedla.

Analytici ČSÚ přičítají nízké platy hlavně nepříznivé ekonomické struktuře, nezaměstnanosti, která přestože klesá, stále je vyšší než v řadě jiných regionů. Kraj dlouhodobě zaostává v důležitých ukazatelích vypovídajících o ekonomické výkonnosti.

Čtivé nejsou údaje o hrubém domácím produktu (HDP) na jednoho obyvatele, který byl rovněž druhý nejnižší. Podle analytičky Márie Dvořákové region co do mezd hned tak kupředu neposkočí.

„Mzdy dynamicky rostou i v jiných krajích, i když tady třeba rychleji, ale my je nebudeme schopni dohnat,“ uvedla analytička. Je to dáno hlavně skladbou odvětví.

„Region je spojen se zemědělskou výrobou a zpracovatelským průmyslem, kde nejsou vysoké mzdy,“ poznamenala.

Co by mohlo pomoci? „Odvětví mají historickou základnu a změnit ji z roku na rok nelze. Každopádně by bylo vhodné se zaměřit na výrobu s vysokou přidanou hodnotou,“ dodala.