Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla ve sledovaném období pouze 85,6 procenta republikového průměru. Méně peněz si domů odnášeli už jen obyvatelé Karlovarského kraje. Informoval o tom Český statistický úřad.

„Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji vzrostla za třetí čtvrtletí oproti stejnému období minulého roku o 7,9 procenta a na fyzickou osobu dosáhla 18 386 korun,“ uvedla Kateřina Káňová z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu.

Celorepubliková průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku přitom dosahovala 21 470 korun. Přestože tempo růstu mezd fyzických osob v regionu bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku páté nejvyšší (zvýšení o 1352 korun), v celorepublikovém srovnání brali lidé v Olomouckém kraji druhé nejnižší platy.

Menší mzdy měli už jen na Karlovarsku – 17 990 korun. Naopak nejvíce brali lidé v Praze, kde průměrná měsíční mzda zaměstnance dosáhla 26 521 korun.

Vůbec nejvíce peněz v rámci odvětví brali lidé zaměstnaní v oblasti finančního zprostředkování, a to 37 808 korun. Olomoucký kraj od vzniku samostatné České republiky zaostává v důležitých ukazatelích vypovídajících o ekonomické výkonnosti regionu.

„Podílí se na tom i historicky vzniklá struktura ekonomiky, kdy u rozhodujících zaměstnavatelů a producentů dochází k výraznému útlumu výroby,“ uvedla Kateřina Káňová.

„Ten se týká především železářství, oděvnictví, výroby stavebních materiálů i potravinářství,“ doplnila. Čtivé nejsou ani údaje o hrubém domácím produktu (HDP) regionu.

Středomoravané mají druhý nejnižší podíl vytvořeného HDP na jednoho obyvatele. „Se 75,7 procenta je Olomoucko předposlední ze všech čtrnácti krajů. Vytváří ho téměř z třetiny zpracovatelský průmysl a dále obchod a opravy spotřebního zboží,“ uvedla Káňová.

Výši platů v Olomouckém kraji negativně ovlivňuje i vysoká míra nezaměstnanosti.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika