„Musím říci, že se nám podařilo prověřit interoperabilitu a schopnost ryze českého štábu velet osmi samostatným praporům, ze kterých manévrový byl pouze jeden český. Ani jednou jsme neměli problém s tím, že by se nám nějaká jednotka dostala mimo kontrolu," řekl.

Jak sdělil nadporučík Radek Hampl, který se cvičení taktéž zúčastnil, Allied Spirit skončilo dobře podle hodnocení jak české strany, tak podle řídících jednotek.

„Bylo to opravdu velké. Největším problémem a zároveň výzvou byl dát dohromady jednotky, aby byly schopné spolu spolupracovat," popsal akci nadporučík.

„Museli jsme spojit a řídit organické i neorganické jednotky z různých států. To se nám podařilo a na konci cvičení se z brigády stala poměrně kompaktní jednotka," doplnil plukovník Kopecký s tím, že se na konci se jednotka stmelila na úrovni profesní, zabezpečení podpory boje, ale i lidské rovině, kde všichni navázali a udržovali velmi dobré vztahy.

Plukovník Josef Kopecký dbal na to, pokud to čas dovoloval, aby při plánování a rozhodování byli přítomni velitelé podřízených jednotek. Měli tak možnost vyjádřit se k plánovaným úkolům.

„Chtěli jsme si být jistí, že vydaný úkol přesně pochopí a zrealizují tak, jak nadřízený očekává. Díky tomu jsme v závěru viděli, kdo a co je schopen dělat a jak má nastaveny řídící procesy," podotkl.

Převzít iniciativu nad nepřítelem

Celé cvičení se uskutečnilo ve čtyřech fázích. Samotná bojová činnost začala ve druhé fázi.

Úkol zněl převzít iniciativu nad útočícím nepřítelem, což se podařilo hned na několika čarách.

Další fází přejít od útoku k obsazení několika objektů. V této fázi bylo důležité zvážit schopnosti jednotlivých praporů, a proto byl každý využíván k tomu, k čemu byl určený.

Jednotce se podařilo šikovnými manévry dobýt stanovené objekty a přejít tak do závěrečné fáze, vytlačení nepřítele za stanovenou čáru, aby mohl následovat rozhodující sborový protiúder.

Právě tuto fázi považuje Josef Kopecký za nejobtížnější.

„Byla poměrně složitá vzhledem k času a situaci na bojišti. Proto jsme ji museli zplánovat velice rychle. Navíc poslední operace probíhala v noci, a to včetně přípravy, přesunu i zasazení jednotek," popisoval plukovník.

„Došlo k boji ve členitém, zalesněném terénu, kdy se našim jednotkám podařilo i přes připravenou obranu, za pomoci podpůrných paleb a letecké podpory prorazit a zajistit klíčový terén kolem objektu útoku. Přestože jsme narazili na dobře organizovanou obranu nepřítele, naše ztráty nepřesáhly více než třicet procent sil brigády," podotkl spokojeně s tím, že důležitou roli v boji sehrály jednotlivé podpůrné prvky brigády, prapor ISR dodával podrobné informace o pohybu nepřítele, pomáhaly palby dělostřelectva, účinné bylo i nasazování zátarasů a údery letectva.

250 vojáků z Hranic

„V taktické rovině jsme splnili všechny úkoly, které jsme dostali. To však není důležité, mnohem důležitější je, že se nám podařilo operaci o několika fázích řídit. Dali jsme dohromady vycvičený brigádní bojový tým, který demonstroval schopnost efektivní spolupráce aliančních a spřátelených jednotek NATO při vedení společné pozemní operace. Pozitivně hodnotím i motivaci všech zúčastněných, kdy každý chtěl v mezinárodním prostředí ukázat, co umí," uzavřel plukovník Josef Kopecký.

Cvičení se uskutečnilo v německém Hohenfelsu ve dnech od 4. do 24. srpna a zúčastnilo se ho téměř 4500 vojáků z Česka, Velké Británie, USA, Německa, Kanady a Srbska.

„První účastníci se vrátili v neděli 23. srpna. Poslední vojáci se vrátí do republiky v sobotu 29. srpna. Barvy České republiky hájilo asi 1400 vojáků, z toho bylo 250 vojáků z Hranic," doplnil Radek Hampl.