Ve srovnání s měřením ve stejnou dobu vloni je nárůst počtu projetých vozidel velmi výrazný. Oproti loňsku stoupl téměř na dvojnásobek.

„Čísla zní až neuvěřitelně,“ konstatuje Kopřivová a na důkaz svého tvrzení dodává: „Během hodiny projede kolem naší školy 288 osobních aut směrem od města a 225 směrem opačným. Náklaďáků jsme napočítali v jednom směru 64 a ve druhém 99. Kol a motocyklů bylo celkem 39.“

Majáček dělá tento průzkum vždy dvakrát ročně, v dubnu a v listopadu. Automobilový provoz sleduje u své školy již třetím rokem.

„Zjišťujeme, kolik tam projede za hodinu osobních i nákladních vozidel, kol a motocyklů,“ upřesnila vedoucí kroužku Lenka Kopřivová.

Školáci počítají vozidla vždy ve stejnou dobu, aby se daly výsledky jednotlivých měření objektivně srovnávat.

„Stojíme u cesty pokaždé od půl druhé do půl třetí, tedy v době, kdy žáci chodí ze školy domů,“ vysvětlila Kopřivová, která pak ze zjištěných údajů vypracovává také graf, z něhož je na první pohled zřetelné, že provoz kolem školy rok od roku narůstá.

Pravidelné sčítání vozidel provádí Majáček mimo jiné hlavně proto, že se při své činnosti zaměřuje na výuku bezpečného přecházení křižovatky i vozovky.