Důvodem je mimo jiné i dvousettisícová dotace. Tento příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón totiž město získalo až na letošní rok.

To však nebyla jediná příčina, kvůli které se na potřebnou opravu čekalo až do letošního dubna.

Vzhledem k faktu, že se jedná o významnou hranickou památku v historickém jádru města, povolování stavebních prací přes památkáře trvalo delší dobu.

Také proto si lidé, kteří čekali opravu už v minulém roce, museli nechat zajít chuť. I když opravu Staré radnice schválili zastupitelé už do rozpočtu na rok 2013.

„V loňském roce se veřejná soutěž protáhla a povolování této stavby bylo i kvůli připomínkovému řízení složitější. Na konci minulého roku už navíc panovaly problémové klimatické podmínky. Teď na jaře je počasí k takovým pracím vhodnější," tlumočil stanovisko Městského úřadu v Hranicích jeho tiskový mluvčí Petr Bakovský.

V současné době se tedy zahájila první fáze úprav, do které spadá zejména oprava klempířských prvků a samotné fasády. Celkové náklady na projekt činí přibližně 450 tisíc korun. Z této částky jde právě 200 tisíc ze zmíněného Programu ministerstva kultury.

Samotné uživatele stavební práce alespoň prozatím neruší.

„Zatím tam pracují jen jeden týden, ale doposud jsem žádné stížnosti nezaznamenala. Ta činnost neruší pracovníky ani naše čtenáře," sdělila Marie Jemelková, ředitelka hranické knihovny. Právě tato organizace v budově sídlí.

Trvanlivost prací nebyla ideální

K opravě Staré radnice v Hranicích se musí přistupovat v poměrně krátké době už podruhé. Na předcházející stavební práce se ve městě nebude vzpomínat v dobrém.

„Současná oprava už byla samozřejmě nutná. S firmou, která prováděla dřívější opravu na Staré radnici přibližně před dvanácti lety, byly problémy a ani trvanlivost jejich prací nebyla ideální. Později ten podnik zkrachoval. Myslím, že kdyby už tehdy projekt prováděla jiná firma, dnes by oprava probíhat nemusela," řekl předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky Vladimír Juračka.

Dosavadní podoba historické budovy na náměstí byla neatraktivní a do značné míry i riziková kvůli opadanému zdivu.

Na současnou první fázi oprav budou navazovat prakticky stejné práce i později. Termín ukončení zatím přesně daný není, vše by se ale mělo stihnout do začátku léta.