Statistické údaje o vývoji podnikání provádí každoročně Obecní živnostenský úřad a sleduje nárůst či úbytek podnikatelů a živnostníků. Z důvodu zavedení EET se průzkum prováděl zejména ve stravovacích a ubytovacích službách.

„V roce 2015 si nově ohlásilo hostinskou činnost 19 podnikatelů a v roce 2016 to bylo o pět více, tedy 24. Oprávnění k hostinské činnosti za rok 2015 zrušili dva podnikatelé a přerušili živnost ve 24 případech. V následujícím roce ji zrušili také dva podnikatelé, ale přerušilo živnost již 65 subjektů,“ uvedla vedoucí odboru Marie Caletková.

V případě pětašedesáti případů přerušení živnosti v roce 2016 se jedná pouze o 17 subjektů, kteří živnost přerušili v rozmezí od začátku listopadu do konce prosince.

„Zde je nárůst o přerušené živosti, ale vzhledem k tomu, že živnost přerušovali již od začátku roku 2016, nemůžu říci, že by to bylo v souvislosti se zavedením EET. Situaci bych hodnotila jako stabilní. Zaznamenali jsme nárůst jak podnikatelů, tak živností,“ dodala Marie Caletková. 

S údaji o přerušených nebo ukončených podnikání či živností zamíchá ještě zavedení druhé etapy elektronické evidence tržeb na začátku března letošního roku. Bude se jednat o maloobchodníky a velkoobchodníky.

V příštím roce jsou pak na řadě v první vlně lékaři, právníci nebo účetní a v druhé vlně pak vybraná řemesla a výrobní činnosti.

                             rok 2015  - rok 2016
počet subjektů (držitelů ŽO)      6.170 - 6.199
počet živnostenských oprávnění     9.837 - 10.072
počet podnikatelů nově vzniklých     296 - 328
počet zrušených ŽO                191 - 170
počet přerušených ŽO         681 - 608