Jejich zástupci včera na hranické radnici slavnostně podepsali smlouvu o spoluúčasti na grantovém programu regionu Hranicko. Během roku bude v jeho rámci rozděleno čtvrt milionu korun.

„Základní myšlenkou je přispět k rozvoji kulturního a sportovního života na Hranicku. Chceme nejen obohatit nabídku akcí, ale i zvýšit jejich úroveň,“ vysvětlil Jan Balek z Hranické rozvojové agentury.

Letos dostanou šanci zažádat o finanční podporu organizátoři akcí, které se konají v druhé polovině roku.

„Nyní pracujeme na přesných pravidlech, podle kterých se budou peníze rozdělovat. Vytvoříme také komisi, která bude mít rozhodování o dotacích na starosti,“ upřesnil Balek.

Prvotním impulsem pro vznik projektu bylo získání třistatisícové dotace z Olomouckého kraje. „Napadlo nás zapojit i velké firmy z regionu, proto jsme některé z nich požádali o spolupráci, a vyšlo to,“ informoval Jan Balek.

Podle hranického starosty Miroslava Wildnera je podobná věc v zahraničí poměrně běžnou záležitostí. „Při debatách s našimi partnerskými městy z Nizozemí, Polska nebo Slovenska jsme zjistili, že i oni pravidelně oslovují velké místní firmy s žádostmi o podporu,“ uvedl Miroslav Wildner.

Zatímco část peněz z grantového programu bude rozdělena na podporu jednotlivých akcí, další finance budou použity na tisk propagačních materiálů a na vznik brožury, která bude dopodrobna mapovat kulturní život Hranicka.

Grantový program má zatím jednoroční trvání. „Na konci roku jej vyhodnotíme a podle výsledků uvidíme, jak budeme pokračovat dále. Rádi bychom zapojili i další firmy a podnikatele,“ doplnil Balek.