Funguje na bázi webové aplikace bez nutnosti instalace. „Lidé budou moct platit nebo prodloužit dobu parkování odkudkoliv a kdykoliv, například z kavárny, návštěvy nebo čekárny u lékaře. Mohou zaplatit parkovací poplatek komukoliv, třeba rodinným příslušníkům nebo přátelům na návštěvě,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Použití je jednoduché. Stačí načíst mobilem nebo tabletem QR kód zóny placeného stání, zadat přímý odkaz či najít zónu na mapy.cz. Lze také využít identifikaci lokality geolokačními službami (GPS) a potvrzením správné zóny, města a podobně.

„Poté se v aplikaci VPA zobrazí informace o dané zóně placeného stání - cena parkovného a maximální možná doba parkování. Následně je nutné zvolit preferovanou dobu parkování z menu. Pokud někdo využívá k identifikaci zóny geolokační služby, je třeba zkontrolovat, zda je skutečně na správném místě,“ pokračoval Petr Bakovský.

Pokud zadáváte data do aplikace VPA poprvé, pak budete vyzván k zadání registrační značky vozidla a e-mailu. Samozřejmě můžete zadat více registračních značek vozidel, které lze v nastavení aplikace VPA kdykoliv v budoucnu změnit. Při opakované relaci již zadanou značku vyberete z menu. A poté už stačí uhradit parkovné prostřednictvím tlačítka Q „Zaplatit“. 

Ilustrační foto
Obávaný suchý kašel? Nápadně se v Olomouckém kraji nešíří. Vyskočil covid

„Parkovné se považuje za uhrazené až po odeslání dokladu za parkovné na e-mail uživatele, ve kterém je uvedena doba parkování, zóna placeného stání a registrační značka vozidla. Bez dokladu není možné využívat zóny placeného stání,“ upozornil mluvčí města Hranice.

Potvrzení o platbě za vozidlo, respektive jeho registrační značku, je načteno strážníkům do informačního systému MP Manager. Doklad o zaplacení samozřejmě přijde na e-mail.