Oblíbený kněz, který velkou část svého života strávil na faře v Hradešíně nedaleko Prahy, zemřel minulý týden. Pohřeb se uskutečnil v kostele svaté Markéty v Troubkách a po jeho skončení se vydalo procesí občanů a kněžích na místní hřbitov, kde byl páter pochován v kněžském hrobě. „Podobné procesí v obci nepamatuji,“ svěřil se se svými dojmy starosta Troubek Radek Brázda.

Podle jeho slov se totiž pohřbu kromě zástupců církve a salesiánů zúčastnili i mnozí bývalí spolužáci a přátelé zesnulého. „Byl to člověk, který měl zlaté srdce. Dobrosrdečný a pokorný. Tak si jej alespoň pamatují všichni ti, kdo jej znali,“ řekl starosta Radek Brázda.

Páter Vincenc Mrtvý si pro dráhu kněze nemohl vybrat horší dobu – jeho studium bohosloví bylo přerušeno za totality v roce 1950 při násilné celostátní likvidaci všech řeholí. Tajně vysvěcen na kněze byl až v roce 1967 a teprve po politickém uvolnění nastoupil do farní pastorace v Hradešíně u Prahy.

„Na této ztracené vartě mezi Prahou a Kolínem strávil třicet osm let. Byl salesián, krajně obětavý, a nikdo mu neřekl jinak než Čendo,“ vzpomínal na něj pomocný pražský biskup Karel Herbst.

Přestože byl vystaven zlovůli bývalého režimu, nezoufal si. „Žil na faře v Hradešíně tak trochu odstrčený, ale nic si z toho nedělal. V duchovní službě vydržel až do letošního roku, a to i přes stáří a nemoc,“ uvedl dále biskup. „Strýcem pátera Mrtvého byl jeden z nejvýznamnějších salesiánů v zemi Václav Mrtvý,“ přiblížil jeho osobnost také zdejší farář Radek Sedlák.

Václava Mrtvého prý za totality perzekuovali komunisté kvůli stykům s Vatikánem a strávil pět let ve vězení, kde ho páter Vincenc navštěvoval. „Nosil mu do vězení jídlo zabalené v novinách nebo křesťanských časopisech, které byly psány v italštině, polštině, maďarštině a v latině – ovládal totiž několik světových jazyků. Státní bezpečnost na to ale nepřišla,“ vyprávěl synovec pátera Vincence Bohdan Mrtvý.

Jak dodal, scházeli se salesiáni u něj na faře v Hradešíně. „Když odcházeli v zimě z fary, tak po nich strýc zametal stopy ve sněhu, aby nikdo nepoznal, kolik lidí tam bylo,“ uzavřel. Páter Vincenc zůstal až do pozdního věku aktivní. „V duchovní službě vydržel až do letošního roku,“ uzavřel troubecký farář Radek Sedlák.