Podle vedoucího odboru školství a sociálních věcí v Hranicích se jedná o dlouhodobý trend, který si zasluhuje vysvětlení.

„Pan ředitel od nás dostal za úkol pokusit se o zastavení poklesu žáků na této škole. To se zatím nepodařilo. Od pana ředitele jsme obdrželi analýzu důvodů, které k poklesu vedly, ale zatím jsme je s vedením města podrobněji nerozebírali," sdělil vedoucí zmíněného odboru Vojtěch Bušina.

Příčiny, které stojí za snižujícím se počtem budoucích prvňáčků, nechtěl ředitel školy Radomír Macháň příliš komentovat.

Faktem ale je, že u posledního zápisu pedagogové prozkoušeli 37 dětí, od září by mělo předběžně nastoupit 27 z nich. Je to o devět méně než před rokem.

V případě zbývajících deseti předškoláků se prozatím počítá s odkladem.

Nejvíc na okraji

„Pociťujeme podobný problém, který se někdy před sedmi lety objevil i na Základní škole Šromotovo. I tam se tehdy potýkali s menším počtem dětí a naplněná byla jen jedna třída. Je ale těžké najít řešení tohoto problému," sdělil už dříve ředitel.

Jedním z aspektů by však podle něj mohla být samotná poloha školy, přičemž horší dostupnost může pro některé rodiče hrát při výběru školy jistou roli.

Potvrdila to i místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice), pod kterou školství v Hranicích spadá.

„Ze škol v Hranicích se tato základní škola nachází nejvíce na okraji města. Snažili jsme se škole pomoci vybudováním autobusové zastávky, aby děti mohly být do školy bezpečně dopraveny," konstatovala místostarostka.

Propojení se školkou a přírodní hřiště

Ke zlepšení situace má přispět i propojení Základní školy se sousední Mateřskou školou Klíček. Ke zvýšení kapacity budov dojde během prázdnin.

„Rodiče dětí předškolního věku by tak získali důvěru ke škole, znali by tamní prostředí a děti by do této školy zapsali," podotkla Pavla Tvrdoňová s tím, že škola zaznamenává úspěch v získávání mimorozpočtových prostředků.

Patří mezi ně nejrůznější dotace na mezinárodní projekty a navazující dlouhodobé spolupráce se školami z jiných zemí.

Bez zajímavosti není ani budování přírodní učebny přímo pro děti z mateřinek, vedení školy také žádalo o dotaci na přírodní hřiště.