Částku, kterou Jursík neoprávněně použil na rekonstrukci toalet, bude však škola muset v plné výši vrátit. Proti zákonu o rozpočtových pravidlech se bývalý šéf Základní školy Struhlovsko provinil v roce 2007.

Překročil tehdy dvoumilionový rozpočet na opravu sociálního zařízení o 114 tisíc korun.

„Jednalo se ale o nezbytné výdaje na dokončení důležité investiční akce,“ hájil se už dříve Jursík. Rada města Hranic však jeho argument neuznala za oprávněný a k 29.únoru loňského roku odvolala Jursíka z funkce ředitele. Na jeho místo usedl vloni v červenci Radomír Macháň.

Jeho jménem požádala škola na Struhlovsku Krajský úřad v Olomouci o prominutí penále, které jí bylo za Jursíkovo pochybení vyměřeno. Žádostí se tento čtvrtek zabývala na svém řádném zasedání Rada Olomouckého kraje. „Přesto, že hranická základní škola neoprávněně používala finanční prostředky na vzdělání, bylo jí penále nakonec prominuto,“ uvedl tiskový mluvčí olo

mouckého krajského úřadu Ivo Heger. Jak dodal, přečerpanou sumu na rekonstrukci toalet bude muset škola v plné výši vrátit. Zda neoprávněně použitou částku ve výši 114 tisíc korun bude kraji vracet škola, nebo její bývalý ředitel, to zatím není zřejmé.

„Zatím jsme se zabývali pouze žádostí o prominutí penále. O tom, jak bude řešena vratka, jsme ještě na radě nediskutovali,“ uvedla místostarostka Hranic Radka Ondriášová.