Lidé z Předmostí si už v minulosti stěžovali na hluk z okolních nočních podniků a časté případy vandalismu.

„Problémů v Předmostí je celá řada, mezi ty hlavní ale patří opakovaný vandalismus v ulici Pod Skalkou a hlučné chování návštěvníků zábavních podniků, kteří zde ruší noční klid,“ shrnul zástupce ředitele Městské policie Ladislav Petrovský.

Podle jeho slov mají místní obyvatelé také strach z poničení nově zbudovaného památníku lovců mamutů. „Není v silách městské policie, aby byla v Předmostí trvale hlídka,“ řekl Petrovský.

Proto se nyní zvažuje, že by v Předmostí vzniklo jakési centrum pro výkon služby strážníků s dosahem i do okolních příměstských částí – Čekyně, Vinar nebo Žeravic.

Městská policie má v současné době k dispozici 49 strážníků, kteří musejí kromě Předmostí zasahovat i v dalších exponovaných lokalitách ve městě.

Hlídky se zvýšeně zaměřují třeba na Škodovu a Čechovu ulici, monitorují situaci v hustě obydleném centru a případy vandalismu v okrajových částech Přerova.

„Do konce února příštího roku bude předložen materiál, který by měl analyzovat činnost městské policie s výhledem do roku 2010,“ nastínil další postup přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Podle jeho slov už se žádostí obyvatel Předmostí zabývala na svém posledním zasedání rada města, která podala návrh na navýšení počtu strážníků ze stávajících 49 na 51. O konkrétním počtu strážníků rozhodnou zastupitelé na počátku příštího roku.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika