Ve středu 16. října vydalo vedení města tiskové prohlášení ke zrušení uzavírky Jiráskovy ulice, které nařídil krajský úřad. V něm starosta a oba jeho místostarostové sice sdělili, že rozhodnutí je potřeba respektovat, ale že udělají všechno pro to, aby se zamítavé stanovisko změnilo.

Zároveň se představitelé města ostře vyjádřili na adresu Dopravního inspektorátu Policie ČR v Přerově, který podle nich snahy o zklidnění dopravy v centru Hranic záměrně hatí tím, že k opatření opakovaně vydal nesouhlasná stanoviska.

„Vedení města o zklidnění provozu v historickém jádru města delší dobu jedná s Dopravním inspektorátem PČR Přerov. Tento orgán od nás neustále vyžaduje další a další podklady, a když jsou mu předloženy, vydává opakovaně nesouhlasná stanoviska. S uvedeným postupem Dopravního inspektorátu Přerov vyjadřujeme zásadní nesouhlas a hodnotíme jej jako nepřípustný nátlak na rozhodování samosprávy města Hranic,“ stojí mimo jiné v prohlášení pod, kterým jsou podepsání starosta Jiří Kudláček, 1. místostarosta Vladimír Juračka i 2. místostarosta Daniel Vitonský.

Dále vedení radnice informovalo o tom, že podává oficiální stížnost.

„V této souvislosti podáváme stížnost na rozhodování příslušného pracovníka Dopravního inspektorátu Přerov vedoucímu územního odboru PČR Přerov, hejtmanovi Olomouckého kraje a krajskému řediteli PČR pro Olomoucký kraj,“ uvádí tisková zpráva.

Zhoršení bezpečnosti chodců

Reakce Policie ČR na sebe nenechala dlouho čekat.

„Úprava dopravního režimu v centra města Hranice a uzavírka ulice Jiráskovy byly od počátku provedeny v rozporu s platnou právní úpravou a s vyloučením veřejnosti. Návrh na zklidnění dopravy v centru Hranic byl zpracován neodborně a z toho důvodu byl Policií ČR několikrát připomínkován,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle policie vedlo opatření mimo jiné k zhoršení bezpečnosti.

„Úprava dopravního režimu v centru města Hranice obsahovala vady, které měly zásadní vliv na bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména chodců. Řidiči pak byli nuceni porušovat příkazy a zákazy vyplývající z nevhodně realizovaného dopravního značení, neboť pro ně bylo matoucí,“ uvedla dále Miluše Zajícová.

Nebyl kvalitně zpracován 

V tiskové zprávě mluvčí dále konstatovala, že se policie opakovaně pokoušela s radnicí situaci řešit.

„Právě policie byla orgánem, který vyzval Odbor stavebního úřadu MěÚ Hranice k vydání potřebných povolení. Současně jsme žádali o úpravu realizovaného dopravní značení, jelikož byl zásadní rozpor mezi značením, které nám bylo předloženo, které bylo povoleno, a které bylo realizováno,“ informovala Miluše Zajícová.

„K připomínkám policie však nebyly ze strany Města Hranice po celou dobu projednávání vzneseny žádné výhrady,“ dodala policejní mluvčí.

„Lze konstatovat, že kdyby byl návrh na zklidnění dopravy řádně a kvalifikovaně zpracován, projednán se všemi orgány a institucemi spolupůsobících na úseku dopravy, mohlo být zklidněno dopravy v centru města Hranice již dávno realizováno,“ uzavřela Miluše Zajícová.