„Z řad příslušníků policie se jednalo o strážmistra Martina Holana, který získal poděkování za projev osobní odvahy, iniciativy a vlastního nasazení při vytažení tonoucí ženy z řeky Bečvy a praporčíka Romana Špunara za aktivní přístup, kterým napomohl při záchraně tonoucí ženy. Oba byli oceněni také finančně," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Město pochopitelně nemohlo opomenout ani zásluhy strážníka Městské policie Hranice Ondřeje Kuldy. „Strážník Ondřej Kulda dostal od města finanční odměnu a poděkování starosty," doplnil Petr Bakovský.

K dramatické události došlo před dvěma týdny na řece Bečvě. „Když jsme s policistou ženu viděli ve vodě tak jsme pro ni samozřejmě ihned skočili a snažili se ji co nejrychleji dostat ven, jelikož z oznamovatelů, kteří stáli na břehu, se toho před námi nikdo neujal," prozradil Ondřej Kulda.

Sám strážník svůj čin považuje za samozřejmý. „Nemyslím si, že se jednalo o něco mimořádného. Někdo zkrátka potřeboval pomoc tak jsme pomohli," řekl dále jeden ze zachránců.

David Král