Horší výsledky těchto kontrol si policejní mluvčí pamatuje z doby před pěti lety, kdy se někteří střelci a honáci posilňovali před akcí alkoholem.

Myslivecká sezona začíná zpravidla ve druhé polovině října a končí většinou v únoru následujícího roku. Povinností mysliveckých sdružení je termíny honů předem hlásit.

Policisté si pak některé z nich vyberou a provedou na nich namátkovou kontrolu. „Spolupracují na ní policisté z oddělení zbraní a střeliva s policisty obvodního oddělení, v jehož teritoriu se hon koná,“ upřesnila přerovská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.

Po příjezdu na místo se muži v uniformách chopí seznamu účastníků a jednoho po druhém podrobí dechové zkoušce. „Pokud je u někoho pozitivní, pak se dopouští přestupku, hon pro něj končí a bude s ním zahájeno správní řízení na příslušném magistrátu obce nebo města,“ řekla mluvčí.

Účastníci honu jsou také povinni předložit policistům doklady, jako je zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek, zákonné pojištění a u cizinců i evropský zbrojní pas. Pochopitelně bývají kontrole podrobovány i zbraně samotné, u kterých policisté prověřují jejich technický stav.

„Pokud by se na honu vyskytl někdo, kdo nemá oprávnění k nošení a držení zbraně, pak se dotyčný vystavuje stíhání pro trestný čin nedovoleného ozbrojování,“ upozornila Sedláčková, ale hned vzápětí dodala, že se zatím s žádným takovým případem nesetkala.

Dnes už jsou podle ní účastníci honu ukáznění. Ještě před pěti lety se ale v průběhu kontrol stávalo, že se někteří honáci před akcí posilňovali alkoholem. „Za celou sezonu jsme jich přistihli asi deset,“ vzpomněla mluvčí.