Jak se na problematiku imigrantů díváte Vy sám?

Myslím, že Evropská unie má veškeré mechanismy potřebné pro řízení jak finančního světa, hospodářských otázek, tak samozřejmě i struktury bezpečnostní. Jestliže se tedy společenství států smluvně dohodlo na systému ochrany svého prostoru, svých vnějších hranic, hranic Schengenského prostoru, pak jednotlivé státy tuto úlohu nezvládly, a to je pro okolní svět velmi špatný politický signál. Do bezpečnostních struktur patří analytická činnost, tajné služby i bezpečnostní rady jednotlivých států, které mají dostatečné prostředky, aby v řádu týdnů celou situaci vyhodnotily. Pokud pak nereagují celoevropské centrální bezpečnostní složky, vede to k závěru, že nejsou dostatečně akceschopné nebo samotné dohadovací procesy jsou příliš zdlouhavé.

To zní jako byste pochyboval o tom, že sem imigranti utíkají do bezpečí.

Nemám dostatek informací o skladbě imigrantů. Jsou z různých států a různého vyznání, přicházejí z území, kde jsou ve stejný čas rozlišné životní podmínky. Pokud by v České republice někdo ohrožoval moji rodinu, hledal bych možnosti, jak ji ochránit, a zároveň bych přemýšlel, co udělat proto, abych svůj domov získal zpět. Toto v těchto imigračních vlnách nevnímám. Z tohoto důvodu považuji většinu z těchto lidí za ekonomické uprchlíky, kteří přišli za lepším životem. Míří tedy vědomě převážně do Německa, případně do Anglie.

Co když se na vás takoví lidé obrátí s prosbou o pomoc?

O pomoc vás může poprosit soused. Člověk, který se dostal na naše území dle zákona neoprávněně, by měl projít nastavenými procedurami. Je nutné vést evidence, stanovit postupy a opatření pro zařazení těchto osob do států. Nesmíme přehlížet ani hlediska bezpečnostní. My dnes nevíme, s jakými úmysly sem každý z nich přišel. Pro naprosté idealisty bych měl příměr. Kupte si domů malé lvíče. Během krátké doby vyroste a vy se stanete ve svém domě potravou. Pro tyto situace celé roky investujeme do armád. To je složka, která by měla zabezpečit klidný a organizovaný průběh.

V naší republice se vzmáhá vlna nevole proti imigrantům. Myslíte si, že by Česko mělo přijímat uprchlíky?

Ano, lidé se bojí. Média denně přinášejí reportáže nelidského chování a zabíjení v zemích muslimského světa. Lidé, kteří šermují šibenicemi, nebo hystericky argumentují na ulicích nejsou sami dostatečně silní, aby situaci klidně zvládali. Domnívají se možná, že získají nějaké politické body. Věci je nutné řešit rozhodně, ale bez emocí. Naše vláda se, dle mého soudu, chová racionálně. Náš národní sociální ani důchodový systém nemá téměř žádné rezervy, a tak nejsme schopni ve velkém měřítku situaci v České republice řešit. Můžeme řešit lidi, u kterých je předpoklad, že se zařadí do pracovního procesu. I u nás existuje poptávka po kvalifikované síle, která je schopna vytvořit například obchodní most na střední východ. Máme nedostatek techniků, lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve stavebnictví. O lidi, kteří chtějí žít na úkor sociálních systémů, nemáme zájem.

Co město Hranice? Je připraveno na uprchlíky?

Naše město prozatím není na trase, kterou se migranti přesouvají. Také nemáme volné ubytovací kapacity pro dlouhodobější pobyt těchto osob. Po schválení kvót budeme dbát na zákonné začlenění těchto lidí, na zdravotní hlediska a na všeobecnou bezpečnost. Jako kultivovaní lidé poskytneme za těchto podmínek případnou dohodnutou pomoc. Je nutné dbát na to, aby hysterie neubližovala dětem a poctivým lidem, a my jsme se nemuseli v budoucnu stydět sami před sebou. Také je nutné připomenou, že by se nás případně dotýkalo ubytování dvou nebo tří rodin. Pokud však někdo naši pomoc zneužije, jednejme stejně tvrdě.