Vedení města o tom nedávno informoval dopisem Krajský úřad v Olomouci. Školní jídelny, kterých je v Přerově celkem šest, tak budou zřejmě odkázány na pomoc města.

„Z kraje jsme obdrželi dopis, že stát v příštím roce jídelny nedofinancuje. V důsledku toho by se naše zařízení školního stravování dostala do deficitu zhruba 1 milionu 700 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně přerovského primátora Šárka Krákorová Pajůrková (ČSSD).

V deficitu se letos ocitly už dvě jídelny. Přerovští radní chtějí informovat zastupitele o dopadu změn na jejich nejbližším zasedání. Hodlají však nejprve vyčkat do března, kdy budou znát přesnou výši normativu. „Teprve v dubnu bude jasné, jestli jídelny můžou dál fungovat samostatně,“ podotkla náměstkyně.

V Přerově je v současné době celkem šest školních jídelen, jejichž zřizovatelem je město – v Hranické ulici v Předmostí, na Svisle, v ulicích U Tenisu, Trávník, Želatovská a Kratochvílova.

Odbor školství města ale uklidňuje obavy a tvrdí, že se tyto změny nijak nedotknou strávníků. „Neznamená to zánik některého zařízení,“ ubezpečila vedoucí odboru školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Krajský úřad teď hradí přímé náklady, což jsou finance na platy zaměstnanců. „Ty jsou ale natolik vysoké, že už je nebude moci hradit v plné výši,“ shrnula problém. V budoucnu se podle ní nabízí několik variant, jak jídelny podržet. „Jde jen o to, jestli budou nadále existovat jako samostatné organizace, nebo se stanou součástí škol. Další možností je, že se sníží počet ředitelství a vzniknou odloučená pracoviště,“ nastínila možnosti Pospíšilová.

Vedoucí odboru školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová však ujišťuje, že děti, které navštěvují školní jídelny, ale změny nepocítí. „Stravování zůstane plně zachováno, jenom teď budeme muset hledat možnosti úspor,“ uzavřela šéfka odboru.