Mladí zpěváci byli podle věku rozděleni do tří kategorií, v každé z nich porota vybrala čtyři nejlepší, kteří vystoupí na finále soutěže poslední květnovou neděli v Zámeckém klubu.

Úvodem se všichni uchazeči dozvěděli, na co se bude porota při svém hodnocení zaměřovat. „Bude se vyhodnocovat celkový dojem, zpěv, intonace, výraz a frázování,“ sdělil Radek Kňura, který konkurzem Pop noty v Hranicích provázel.

Letošní téma písní, které si mohli zpěváci vybrat, nabídlo široké spektrum možností. Zpívaly se totiž písničky z pohádek. Někteří proto zvolili zpěv s doprovodem, jiní dali přednost sólovému zpěvu a capella.

V kategorii od první do třetí třídy základních škol se představilo celkem jedenáct semifinalistů. V prostředním věkovém rozmezí zazpívalo devět odvážlivců, největší konkurenci však měli ti nejstarší. Do soutěže se jich totiž přihlásilo celkem dvacet.

V pětičlenné porotě zasedli tři místní úspěšní zpěváci a také dva učitelé hudby. Mladé zpěváky hodnotili například Jaroslav Ročňák ze skupiny Gradace, soutěžící z dřívějších ročníků Markéta Šubová nebo zpěvačky ze skupiny Abba Revival Petra Hrozová a Michaela Mrázová.

„Konkurence je velká, seznam zpěváků se do poslední chvíle stále rozšiřoval. Věřím, že porota vybere opravdu ty nejlepší, kteří si postup do finále zaslouží,“ řekl Radek Kňura.