„Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2015 vycházela ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného odpadu za kalendářní rok 2013, protože v té době město ještě neznalo přesnou částku nákladů za rok 2014," uvedl mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Ty za předminulý rok činily přesně 11 726 349 korun.

Částka se rozúčtuje na 18 874 osob s pobytem v Hranicích, což vychází na 621,30 korun na osobu.

Jarní a podzimní rozmisťování kontejnerů ze zahrádek se obyvatelům nezapočítává do částky, kterou platí.

Pro lepší dělitelnost dvanácti (počet měsíců v roce) se částka snížila na rovných šest set korun.

„Je to výhodné kvůli vratkám poplatku a zapojení se do poplatku v průběhu roku," upřesnil mluvčí.

Najdou se ale i takoví, kteří neplatí a dohromady dluží městu více než tři miliony korun za veškeré nedoplatky za komunální odpad. Co se tedy stane, když lidé včas nezaplatí a nezareagují na výzvy?

„V tom momentě městský úřad vydává platební výměr, kde jsou neodvedené poplatky zvýšeny na dvojnásobek. Poté začne město vymáhat dluhy ve spolupráci s bankami a pojišťovnami. Nicméně jsou bohužel případy, kdy není co vymoci," vysvětlil Petr Bakovský.

V rozpočtu města se na odpady počítá s výdaji téměř jednadvacet milionů, přičemž největší z nich jsou na komunální odpad – 13 milionů korun. Dalších více než šest milionů korun padne na tříděný odpad.

Biokontejnery a sběrový dvůr

Právě díky vyhlášce o třídění odpadů město ve spolupráci s firmou Ekoltes nakoupilo v prosinci 2009 hnědé kontejnery a rozmístilo je na stanovištích separovaného odpadu. Vyhláška stanovila povinnost městům a obcím zajistit sběr bioodpadů a kovů.

„Pro zájemce ve vilových a okrajových částech města se nám také díky dotaci podařilo zajistit kompostéry," zakončil mluvčí města.

V roce 2004 se také otevřel sběrný dvůr, který nabízí odběr kovových odpadů od občanů a firem.

V současné době jsou lidem v Hranicích k dispozici kontejnery na třídění barevného i bílého skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, bioodpadu z domácností, drobných elektrospotřebičů a starého šatstva.