„Když se nám podaří vymoci dlužnou částku vlastními silami, můžeme po chovateli požadovat až její trojnásobek. Pokud se ale obrátíme na exekutorskou firmu, ta si k naší základní sazbě připočítá ještě své poplatky, což pak dlužníka může vyjít až na deset tisíc korun,“ upozornil vedoucí finančního odboru MěÚ Hranice Vladimír Zemek.

Poplatky jsou v Hranicích různé. Nejvíce platí chovatelé v domech se čtyřmi a více byty. Ty stojí pes tisícovku. V ostatních domech za ně lidé platí dvě stovky, v příměstských částech pak dvě stě dvacet. Poživatele důchodu stojí pes stovku ročně.

Neplatičů těchto poplatků eviduje Městský úřad v Hranicích kolem padesáti.

„Většinou jsou to stále stejní lidé. U některých z nich už uplatňujeme exekuci,“ dodal Zemek.

V Přerově je to po termínu rovnou za 1500

Poslední dva týdny zbývají majitelům čtyřnohých miláčků na zaplacení každoročních poplatků ze psů také v Přerově. Pokud tak neučiní do konce března, hrozí jim výrazné sankce, a to až ve výši půl násobku stávající částky.

Ani tento bič však na některé chovatele neplatí. Jak potvrzují údaje z finančního odboru města, notorických dlužníků jsou nyní v Přerově téměř dvě stovky.

„Pokud lidé nezaplatí v řádném termínu do 31. března, prodraží se jim to. Například majitel, který za psa ročně odevzdá tisíc korun, uhradí nyní i s penále ve výši 500 korun celkovou částku 1,5 tisíce,“ uvedla konkrétní příklad Stanislava Bartoníková z oddělení příjmů finančního odboru přerovského magistrátu.

Částka, již majitelé musejí zaplatit, je přitom odstupňovaná podle místa a typu bydlení.

„Chovatelé v nájemních domech zaplatí za psa tisíc korun. V rodinných domech v Přerově a Předmostí to dělá čtyři sta, v ostatních příměstských částech tři sta ročně a maximální sazba pro seniory je pak dvě stě korun,“ upřesnila Bartoníková.

Přes 180 dlužníků

I přes hrozbu sankce se ale přerovský magistrát stále vypořádává s dlužníky, kterých nyní finanční odbor eviduje na 183.

„Z toho je odhadem padesát nových, ten zbytek ale tvoří staří dlužníci. Jsou i tací, kteří se odstěhují a nenahlásí novou adresu. Někteří notoričtí hříšníci nám ale dluží za několik let třeba deset tisíc korun,“ přiblížila.

Dluhy se vymáhají nejprve vydáním platebního výměru s určením náhradní lhůty splatnosti.

„V případě, že nedoplatek přesto není uhrazen, přistupujeme k vymáhání vydáním exekučního příkazu na účty u bank či stavebních spořitelen a nebo na srážku ze mzdy, z důchodu nebo sociálních a nemocenských dávek. Až krajní možností je vymáhání exekutorským úřadem,“ upřesnila také vedoucí finančního odboru magistrátu Oldřiška Sedláčková.

„V tomto případě ale dlužník hradí v plném rozsahu také náklady za vymáhání, které jsou vysoké, a dluh se tím pádem ještě více prodraží,“ vysvětlila vedoucí odboru.

Chovatelé, u nichž došlo ke změně trvalého pobytu, pes jim uhynul a nebo se zaběhl, musejí tuto skutečnost ve třicetidenní lhůtě oznámit na magistrát. Pokud tak neučiní, jsou povinni nadále poplatky hradit a za nesplnění ohlašovací povinnosti jim navíc hrozí pokuta. V současné době je v evidenci města na 3 894 chovatelů psů.

Petra Poláková-Uvírová, Kateřina Kapková