Zatímco někteří by tento krok uvítali, jiní jsou naopak proti. Shodují se ale v tom, že když rušit poplatky, tak celoplošně, a to ve všech zdravotnických zařízeních, nikoliv pouze v nemocnicích, které si určí Olomoucký kraj.

Tento postup se lékařům vůbec nezamlouvá. Na druhou stranu z toho, že by jim pacienti utíkali do ambulancí, v nichž najdou bezplatné ošetření, strach nemají.

„V rámci předvolební kampaně jsme se zavázali, že zrušíme regulační poplatky ve zdravotnictví, a teď se tento bod stal součástí koaliční smlouvy. Tímto krokem se však budeme teprve zabývat na některém z příštích zasedání krajské rady. Musíme najít cestu, jakým způsobem třicetikorunový poplatek za pacienty uhradit, aby to bylo v souladu s právní normou. Nějakou dobu nám řešení této otázky ale potrvá,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Michael Fischer (ČSSD).

Mechanismus, jak zaplatit za pacienty poplatky, zatím kraj v ruce nemá. V podstatě není ani jasné, které nemocnice by měly být od poplatků osvobozeny. „Půjde o všechny v kraji,“ řekl Fischer, které nemocnice měl konkrétně namysli, ale blíže nechtěl určit.

Fischer navíc věří, že se poplatky ve zdravotnictví podaří zrušit celoplošně na půdě parlamentu. „Dá se to stěží přesně vyčíslit, ale na regulačních poplatcích se v kraji ročně vybere okolo padesáti milionů. Úhrada této částky by byla pro krajský rozpočet velkou zátěží,“ přiznal Fischer.

Plán krajské vlády – zrušit v nemocničních zařízeních regulační poplatky - se však nezamlouvá privátním lékařům. Obavy, že by jim tyto nemocnice přetáhly pacienty, je však netíží.

„Ať se poplatky zruší buď všude, nebo nikde,“ řekla například privátní lékařka Yveta Adamicová z Přerova. Ta se ale odlivu pacientů neobává. „Do nemocnic se lidé nepohrnou. Na ambulancích se tam tvoří obrovské fronty. Kdo by chtěl ušetřit třicet korun, musel by tak počítat s dlouhou čekací dobou,“ řekla.

Podobný názor sdílí i přerovská alergoložka Miluše Dupáková. „My také nejsme nadšeni z toho, že musíme poplatky vybírat. Je to pro nás práce navíc, která navíc v naší odbornosti nepřinesla žádný regulační efekt narozdíl například od praktických lékařů. Pokud ale rušit regulační poplatky, tak všude, a péči hradit ze zdravotního pojištění,“ řekla Dupáková, která se rovněž neobává úbytku pacientů v případě, že by kraj zrušil poplatky v nemocnicích.

Důvod vidí stejný jako lékařka Yveta Adamicová. „Nemocnice pacientům nabízejí dlouhé objednací lhůty s čekací dobou na několik měsíců. My jsme schopni pacienty vzít do tří týdnů, a když jde o akutní případ, tak i dříve,“ vysvětlila Dupáková.

Někteří lékaři jsou však přesvědčeni, že by regulační poplatky ve zdravotnictví měly být zachovány. Tento názor zastává například přerovský gynekolog Lubomír Tempír. „Poplatky mají svou funkci a měly by být zachovány. Jejich rušení vnímám jako politkaření. Výše regulačních poplatků je v porovnání s ostatními výdaji v rodinném rozpočtu směšná. Možná by stálo za to upravit poplatky v lékarnách za více položek na receptu,“ řekl Tempír.

Z toho, že by v jeho ordinaci ubylo pacientek, kdyby došlo ke zrušení poplatků v nemocnicích, strach ale také nemá. Někteří lékaři se domnívají, že ke zrušení regulačních poplatků vůbec nedojde. „Kraj všechny nemocnice pronajal Agelu. Pochybuji, že bude teď hradit za pacienty poplatky v privátní sféře,“ řekl například přerovský urolog Jiří Los.