„Tento poplatek lze zaplatit buď na pokladně městského úřadu, a to denně dle úředních hodin, nebo poštovní složenkou. Občané mohou poplatek uhradit také pomocí převodu na účet, kdy je však důležité znát přidělený variabilní symbol," řekl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Technické změny v systému s sebou mohly přinést chyby v údajích.

„Změnou softwaru mohlo dojit k nejasnostem nebo nepřesnostem v údajích. Pokud se na složenkách objevily nějaké takové problémy, prosím kontaktujte nás na telefonní číslo 581 828 374 nebo osobně v kanceláři číslo 453 ve třetím patře. Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme," doplnil dále mluvčí. Ačkoliv oficiální termín úhrady poplatku je splatný k 30. dubnu, město bude tento rok tolerovat také úhrady v měsíci květnu. (kra)