Změnu výše poplatku za svoz komunálního odpadu odsouhlasili zastupitelé na svém loňském listopadovém jednání, kdy schválili novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Od poplatku jsou stále osvobozeny děti do 6 let věku a senioři nad 70 let. „Částka je dělitelná dvanácti, aby bylo v případě potřeby možné poplatek snadno rozpočítat na jednotlivé měsíce,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

I přesto město doplácí

Ani zvýšení poplatku však nepokryje náklady, které město Hranice s likvidací odpadu má a které stále stoupají, zejména skládkovné.

„Například za rok 2023 jsou předpokládané náklady 19,4 milionu korun, což rozpočítáno na jednoho poplatníka činí 1043 korun. Skutečný poplatek byl přitom pouze 792 korun. Předpokládané náklady na rok 2024 jsou podle Ekoltesu již 21,8 milionu korun, tedy 1167 korun na poplatníka. Při poplatku 864 korun to znamená, že město bude na jednoho poplatníka v roce 2024 doplácet 303 korun,“ vyčíslil Petr Bakovský.

Ilustrační foto
Plesová sezona na Hranicku pomalu končí. Podívejte se, kam se dá vyrazit

Podle jeho slov není v těchto číslech započítána likvidace tříděného odpadu ani likvidace černých skládek nebo svoz odpadu ze zahrádek. „Důvodem je snaha přesvědčit občany města k neustálému třídění odpadů. Hraničtí občané tak činí a díky nim se město v třídění odpadů pohybuje na špičce Olomouckého kraje,“ doplnil mluvčí města.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Hranicích každý rok splatný vždy k 30. dubnu. Poplatníkům jsou každoročně odesílány e-maily a předtištěné složenky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Popelnice lze také zaplatit v pokladně Městského úřadu Hranice v 2. poschodí v budově zámku.