„Upozorňujeme, že letos se pro některé kategorie poplatek zvýšil. Jedná se ale pouze o psy, kteří jsou chováni v domech se čtyřmi a více byty a v sídlech právnických osob v Hranicích. Zde se poplatek zvyšuje z 1000 na 1500 korun u prvního psa a za každého dalšího z 1500 na 2250 korun. Vyplývá to z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, kterou schválilo prosincové zastupitelstvo města," řekl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Sazby za ostatní psy se nemění. To znamená, že poplatky v ostatních domech v Hranicích i místních částech zůstávají stejné. V Hranicích a Drahotuších to je 200 korun za prvního psa, 350 za druhého psa a 500 za další. V ostatních místních částech Lhotka, Velká, Slavíč, Rybáře, Valšovice, Uhřínov a Středolesí je sazba 120 korun za prvního psa a 220 za každého dalšího. Všichni senioři dle zákona platí 100 korun za jednoho psa.

Poplatky lze zaplatit i v pokladně městského úřadu

Podobné pokyny platí také pro ty, kteří dosud nezaplatili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hranice. „Učinit by tak měli co nejrychleji. Správce poplatku totiž připravuje platební výměr a to znamená, že výše poplatku se zdvojnásobí. Poplatek se má uhradit vždy do konce dubna," připomněl Petr Bakovský.

Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice či převodem z účtu podle údajů na složence. Pokud by na složence narazili plátci na jakékoliv nejasnosti nebo nepřesnosti, mohou se obrátit na finanční odbor městského úřadu, konkrétně na jeho pracovnici Janu Nehybovou. „Místní poplatek za odpad v Hranicích činí již několik let 600 korun a musí ho zaplatit každý občan s pobytem na území města Hranic. Vzhledem ke stále rostoucím nákladům na odstraňování komunálního odpadu však tato částka není dlouhodobě udržitelná," uvedl mluvčí města Hranice.

Autor: David Král