To bude pomáhat žákům s řešením jejich problémů nejen ve škole, ale i doma. Dyslexie, dysgrafie a další podobné poruchy přinášejí dětem při výuce mnohé problémy.

Výsledkem jsou pak často špatné známky. „Hlavní náplní nového centra bude pomáhat studentům s těmito poruchami zvládat učební nároky školy s ohledem na jejich individuální schopnosti, a kromě toho jim pomáhat řešit i jejich osobní a rodinné vztahové problémy,“ nastínila cíle Speciálního pedagogického centra Hana Čamborová z SSOŠ Hranice.

Jak dále přiblížila, pro radu si budou moci chodit studenti všech místních středních škol a žáci devátých tříd. „Chceme se totiž zaměřit i na pomoc při volbě dalšího vzdělávání a nabídnout možnost kariérního poradenství,“ přiblížila Hana Čamborová.

Dalším okruhem, kterým se bude centrum zabývat, je problematika sociálně znevýhodněných žáků. „Těch podle našeho dosavadního průzkumu přibývá,“ dodala Čamborová.

V rámci projektu budou se školou spolupracovat sociální pracovníci a klinický psycholog. O tom, jak bude spolupráce probíhat, se zatím vedou jednání. Nejbližší podobně zaměřené poradenské centrum sídlí v Olomouci.

„Je však zaměřeno pouze na jistou sortu zdravotních omezení, jako jsou například sluchové a zrakové vady,“ uvedla Hana Čamborová.

Martin Pjentak, NIkola Helísková