Poradna sice sídlí ve školních prostorách na Šromotově náměstí, ale poskytuje služby všem potřebným bez rozdílu. „Pracovníci poradny působí v celém rozsahu hranického regionu i mimo něj, podle zájmu rodičů a zákonných zástupců,“ potvrdil ředitel ZŠ Šromotovo Vítězslav Hons.

Zdůvodnil to tím, že žádná jiná hranická škola tuto nadstandardní službu nenabízí. „Mohu dokonce říci, že jsme v tomto směru předběhli ostatní školy a dlouho jsme byli jediní v celém okrese,“ podotkl Hons.

Poradna pomáhá žákům i jejich rodičům v problémech výchovných i výukových. Řeší velmi náročnou problematiku v oblasti diagnostiky a následně i poradenství. Rodiče se sem chodí radit, zda už jsou jejich děti zralé pro školní docházku a u těch starší zase přijímají rady odborníků na to, kam své dítě umístit po základní nebo střední škole.

„Poradna také rodičům navrhuje nejlepší způsob integrace dětí se zjištěnými vývojovými poruchami,“ doplnil ředitel školy. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška razí názor, že psycholog by byl v současné době užitečný a potřebný na každé škole.

V Hranicích ale zatím není důvod ke zřízení další pedagogicko-psychologické poradny při některé z jiných základních škol. „Využíváme služeb poradny při ZŠ Šromotovo a musím říct, že jsem s nimi naprosto spokojená. Vycházíme si navzájem vstříc, jsou pružní a hlavně bych je chtěla pochválit za to, jak nám pomáhají v době zápisů do prvních tříd,“ řekla ředitelka ZŠ 1. máje v Hranicích Alena Šťastná. „I my máme s touto poradnou ty nejlepší zkušenosti,“ přiznal se ředitel ZŠ Struhlovsko Radomír Macháň.

„Kdykoliv jsme něco potřebovali zkonzultovat s jejími odborníky, nikdy s tím nebyl problém. A naši žáci i jejich rodiče této poradny také využívají,“ dodal. Pedagogicko-psychologickou poradnu při ZŠ Šromotovo zřídil v roce 1991 Okresní úřad v Přerově. Nyní spadá pod Krajský úřad v Olomouci.

„Jsem rád, že toto odborné zařízení v Hranicích působí a že je právě na naší škole. Vždyť rodiče a jejich děti díky tomu nemusí jezdit pro odbornou radu nebo vyšetření do Přerova nebo Olomouce,“ uzavřel Hons.

Kateřina Kapková