„Josef Bareš tak k 30. dubnu po 28 letech služby svoji bohatou vojenskou kariéru, kdy od roku 2009 působil ve funkci velitele 101. spojovacího praporu a posádky Lipník nad Bečvou," informoval Milan Helekal, vrchní praporčík 101. spojovacího praporu.

Podle jeho slov se Josef Bareš významně zapsal do historie lipenského regionu, a to zejména spoluprací s vedením města při realizaci kulturních a společenských akcí a také prezentací armády na veřejnosti.

Na závěr slavnostního aktu se příslušníci praporu neformálně rozloučili se svým velitelem a předali mu dary. Vyvrcholením rozloučení byla jízda Josefa Bareše před nastoupenými jednotkami v kočáře taženým koňmi za potlesku všech zúčastněných. (red)