Jednou z poškozených obcí je i Milenov na Hranicku. A právě bývalý starosta je hlavním iniciátorem toho, aby firma, která už však dnes neexistuje, byla potrestána.

Ten také svolal zhruba před dvěma měsíci setkání v Praze. Sešli se na něm zástupci poškozených obcí, aby se dohodli na dalším postupu. „Setkání se zúčastnila asi desítka starostů nebo zástupců poškozených obcí. Vzájemně jsme si popsali zkušenosti s firmou, která nás poškodila, a dohodli se na společném postupu v této záležitosti. Na závěr jsme odhlasovali podání hromadného trestního oznámení na pana Roberta Janského. Ten coby jednatel firmy zakázky s poškozenými obcemi domlouval,“ řekl bývalý starosta Milenova Karel Klein.

Podle jeho slov dřív, než dojde k podání žaloby, bude nutné soustředit veškeré účetní podklady obcí, ve kterých byla uzavřena smlouva o dílo. Ta však podle jeho slov v mnoha případech nebyla vůbec naplněna.

„Musíme detailně prověřit a vyhodnotit financování těchto akcí. Víme, že takto bylo postiženo nejméně čtyřicet obcí, ale potřebujeme navázat spolupráci a táhnout za jeden provaz, abychom byli s trestním oznámením úspěšní. Pokud bychom postupovali jednotlivě, úmysl podvodného jednání by se nám stěží podařil prokázat,“ vysvětlil Klein, kterému přerovský okresní soud uložil za špatné hospodaření s veřejným majetkem uhradit částku 1,6 milionu korun.

Klein viní z podvodu jednatele dnes už zaniklé firmy Olympex Roberta Janského. Ten však jakékoliv pochybení ze své strany odmítá.

„Firmu jsem prodal, je to víc než dva roky. Nikdo nemůže tvrdit, že jsme neudělali nebo nedodali, co jsme měli. Tam, kde byly nějaké nesrovnalosti, tak vznikly jen kvůli neschopnosti vedení obcí. Neplnili to, co měli,“ tvrdí Jánský.

Podle něj v celé kauze jde jen o to, že o poškození jeho jména usiluje bývalý starosta Milenova. „Je to jeden z největších vykuků, co znám. Jde mu jen o to, aby mě poškodil. Sám si půjčoval peníze, a pokud vím, tak už byl i pravomocně odsouzen,“ míní Jánský.

Ten tvrdí, že s čistírnami odpadních vod už nemá nic společného. Všechny závazky jeho firmy Olympex převzal František Štancl se společností Ekoplast.

„To se vůbec nezakládá na pravdě. Pan Jánský podepisoval tyto smlouvy v letech 2003 až 2005. Já jsem přišel až na konci roku 2006. Jánský byl do konce tohoto roku jednatelem a dále ve firmě pokračoval jako obchodní a finanční ředitel, a to z toho důvodu, aby tyto smlouvy mohl naplnit. Plně zodpovědný za tyto závazky je pan Jánský. I já už jsem na něj podal trestní oznámení. Věc je v jednání, je s tím spojena totiž spousta šetření a potrvá to delší dobu, než dojde k nějakému výsledku,“ řekl k tomu František Štancl.