Program zahájí sobotní Den kultury na zámku, jehož desátý ročník letos nese název Slaví celá rodina.

„Hlavní atrakcí této tradiční akce je vždy soutěž a ochutnávky pečiva, koláčů nebo alkoholu. Porota letos bude vybírat nejlepší sladké i slané pečivo, slivovici ale i zákusky pro děti. Vždy se sejde asi stovka exponátů, které krom poroty mohou ochutnat i návštěvníci. Naše asistentky všem roznesou koláče a štamprle se slivovicí. Hromadného přípitku se účastní třeba tři sta lidí," láká na místní dobroty zakladatelka akce Marta Pavelková ze společnosti Patriot Olšovec.

Registrace soutěžních exponátů bude probíhat od devíti do dvanácti hodin, vítěze oznámí porota o půl třetí. Zábavné odpoledne potom bude pokračovat koncertem skupiny LH Western, po němž se vyhlásí výsledky tipovací soutěže návštěvníků. Děti z mateřské školky se zase dozví, která z jejich vyřezávaných dýní vyhrála soutěž o nejlepší Halloweenek.

Křest knížky i pochoutky

„Návštěvníci se dočkají také křtu nové knihy hranické spisovatelky Jaroslavy Černé, Ohnivá královna bouřlivá vášeň císaře Zikmunda. Během odpoledne mohou ochutnat regionální výrobky se značkou Moravská brána nebo si zakoupit některý z produktů společnosti Mamma Help, která bezplatně pomáhá ženám s rakovinou prsu,"doplňuje Marta Pavelková.

Celý program pořádá ve dvoraně hranického zámku Městské kulturní zařízení a společnost Patriot Olšovec ve spolupráci s MŠ a ZŠ Šromotovo a Hranickou rozvojovou agenturou.

Lampionový průvod

Druhá událost v podstatě navazuje na Den kultury, a to i místem konání.

„V předvečer státního svátku pořádá Městské kulturní zařízení společně s Vojenskou posádkou Hranice oslavu 94. výročí vzniku samostatného Československa. V půl šesté načne program před Zámeckým hotelem koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice pod vedením Miroslava Smrčky. Během něj se sejdou účastníci tradičního lampionového průvodu, který od zámku vyjde v šest hodin,"vysvětluje Jarmila Vrtalová z odboru školství a kultury. Za dohledu policie zamíří průvod na Starou radnici, kde proběhne pokládání věnců k bustě T.G. Masaryka, jehož se zúčastní také řada zahraničních hostů.

„Po projevu starostky se průvod vydá směrem k letnímu kinu, kde na návštěvníky čeká ohňová show v podání skupiny Historika, dále promítání rodinného filmu Alvin a Chipmunkové 3. Letos jsme však pro lidi připravili také alternativu k letnímu kinu. V kostele Stětí sv. Jana Křtitele proběhne koncert Jaroslava Svěceného, kterého na cembalo doplní Jitka Navrátilová. Vystoupí také Dětský pěvecký sbor Vocantes z Přerova a Smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice," říká Jarmila Vrtalová.

Zpřístupněné mauzoleum

V souvislosti s oslavami státního svátku bude pro veřejnost zpřístupněno také mauzoleum na hřbitově.

„Na letošek připadá sedmdesáté páté výročí předání mauzolea do užívání, dále uplynulo pět let od jeho rekonstrukce. Při této příležitosti je v hranickém zámku od 24. října do 12. listopadu pořádána výstava," doplňuje Jarmila Vrtalová.

Komu by sobotní kulturní program nestačil, má možnost v neděli navštívit Síň odboje v kasárnách generála Otakara Zahálky. Prostory bývalé vojenské akademie budou otevřeny od devíti do patnácti hodin. (vrb)

Autor: Vít Vrbka