„Ty vaše tabulky si sbalte, my to tu nechcem,“ zaznělo mimo jiné v sále.

Zpočátku to vypadalo, že se investorovi podaří místní přesvědčit, aby si biostanici jen 150 metrů od obytné zástavby nechali postavit. Všechny přítomné ubezpečili, že jednotka na výrobu hnoje by byla tichá, bez zápachu a se splněním všech předepsaných norem. Postupně však přiznali, že bez hluku, zápachu, prašnosti a zvýšeného provozu se nové zemědělské pracoviště na výrobu elektřiny neobejde.

„V posledních letech se s biostanicemi roztrhl pytel. V České republice je jich kolem padesáti až šedesáti. Tady v Klokočí by se nejednalo o zařízení se zpracováním kuchyňského či jatečního odpadu. Navážela by se jen kukuřičná siláž, travní senáž, hovězí hnůj a voda,“ upřesnil na pravou míru prvotní obavy zpracovatel dokumentace Miroslav Nešpor. Hlasité posměšky však vyvolalo tvrzení, že k žádnému zápachu docházet nemůže.

„Vzpomínám si, že nad obcí z druhé strany se donedávna chovala prasata. Domnívám se, že zápach, který tímto obec absolvovala, byl mnohem větší,“ argumentoval zastánce projektu. „Však jsme rádi, že toho jsme se zbavili,“ zaznělo z početného davu příchozích lidí.

Ani následné tvrzení zástupců Olomouckého kraje a investora, že silnice jsou k tomu, aby se po nich jezdilo, a tudíž zvýšený provoz vlastně není překážkou, občany Klokočí neuklidnilo. Představa neustálého hluku, který může podle hygienických norem dosahovat až padesáti decibelů u nejbližšího domu, už zvedla lidi ze židlí.

„Bioplynová stanice není špatná. Vhodná by ale byla na jiném místě, nikoliv na návětrné straně obce,“ vstoupil do diskuze starosta Klokočí Oldřich Šnajdárek.

Pan Humplík zašel ještě dále. Nechal přítomné hlasovat. „Já bych měl jen takovou maličkost. Vy jste začali špatně. Měli jste se napřed zeptat tady občanů, kdo je pro. Já bych to zkusil jenom tak ze srandy,“ řekl jeden z místních seniorů. Když se nikdo nepřihlásil, pokračoval ve svém stručném a jasném projevu. „Tak vidíte. Vy jste si měli ty vaše tabulky sbalit. Když je to tak dobré, jak tvrdíte, postavte si to u vás a nám na vesnici dejte pokoj,“ zakončil odvážně Humplík.

„I pokud byste si odhlasovali, že to nikdo z vás nechce, neznamená to, že tu stanice nebude. Bereme to pouze v potaz,“ reagovali podpůrci projektu.

Místní dále poukázali na fakt, že bydlení jim i bez bioplynové stanice znepříjemňují další faktory, jako je dálnice na jedné straně obce, železniční koridor na druhé, letadla z drahotušského letiště nad ní a v neposlední řadě je to také zhoršená kvalita ovzduší v celém regionu.