Lidé ve Slavíči, kteří mají s velkou vodou nejednu negativní zkušenost, věří, že díky stavbě za šest milionů korun, budou mít klidnější spánek. Možný sesuv by totiž ohrožoval i jejich chatky v rekreační oblasti.

„Moje chata je sice od Bečvy už kousek dál, ale doufám, že to zpevnění k něčemu bude dobré. Zatím ale nebyla žádná velká voda, která by tu účinnost prověřila. Všechno ukáže až čas," řekl pan Arnošt z Týna nad Bečvou, který má svůj pozemek právě ve slavíčské zahrádkářské kolonii.

Za pomoci těžké techniky

Na vytvoření speciálního ekologického zpevnění se podílelo několik těžkých strojů.

„Dalo jim to dost práce. Měli tady velký a malý bagr i několik tatrovek. Ty kameny i klády jsou přeci jen hodně silné," řekl chatař k průběhu stavení. Nyní je už projekt hotový.

Vytvořit silné opevnění byla přitom kvůli posouvajícímu se břehu koryta nutnost. Při povodních v roce 2010 se totiž ve zmíněné oblasti u Slavíče na pravém břehu Bečvy vlivem vodní eroze zvětšilo poškození břehů a přiblížilo se k nedalekým rekreačním objektům a hrázi.

„Poškozený pravý břeh, který byl vysoký až pět metrů, začal hrozit sesuvem. Proto bylo nutné situaci ihned řešit a pravobřežní část koryta Bečvy ve Slavíči zpevnit," uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík.

Klasické podélné opevnění však nebylo možné použít kvůli požadavkům ochránců přírody a ani vodohospodáři nechtěli zničit přírodní scenérii, kterou si mezitím řeka sama vytvořila. Navíc by taková úprava poškozeného břehu vyžadovala značné náklady.

Stabilizování pomocí tzv. výhonů

„Jako ideální řešení se nakonec ukázalo stabilizování břehu pomocí příčných konstrukcí, takzvaných výhonů," doplnil ředitel závodu Horní Morava z Povodí Moravy David Fína.

Přímo ve Slavíči jsou takové výhony tři a tvoří je objemné kmeny stromů a těžké kamenné bloky. Jsou zapuštěny do břehu a mají za úkol usměrnit proud Bečvy tak, aby nadále pravý břeh nenarušoval, ale směřoval v kritickém místě vodu v řece více doleva. Mezi výhony se přitom postupem času mají usazovat splaveniny a přirozeně se tak bude vytvářet „nový" břeh. Větší pevnost břehů zajistí také nově vysázené dřeviny.

Veškeré náklady na stavení z přírodních materiálů, které má zabezpečit narušený břeh Bečvy, pokryla dotace Ministerstva zemědělství České republiky z dotačního programu Odstraňování povodňových škod 2010. Státní podnik v takovém rozsahu realizoval podobný projekt vůbec poprvé a i vzhledem k tomu vodohospodáři slibují nad oblastí zvláštní dohled. „Povodí Moravy se totiž chystá podobně, tedy v souladu s přírodou, zpevňovat břehy Bečvy i v dalších částech toku, popřípadě na jiných řekách ve své správě," doplnila na závěr tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.