Letos ocenění obdrží mimo jiné potápěči z České speleologické společnosti z Hranického krasu, kteří prováděli výzkum Hranické propasti.

Klíčovým mužem u rekordního měření, a zároveň jedním z oceněných bude Krzysztof Starnawski.

Pocty se dostane také vývojáři robota, který naměřil rekordní hloubku, Bartlomieju Gryndovi.

„Speleologové získají toto ocenění za systematický výzkum Hranické propasti, který začal již v roce 1963," sdělil již dříve Hranickému deníku Petr Bakovský.

Cenu města si také převezme kameraman Petr Čepický, který v Hranicích prožil své dětství a mnoho let zde působil v oblasti propagace kulturních akcí. Po absolvování FAMU začal pracovat jako kameraman, později jako režisér.

Všichni výše zmiňovaní se slavnostního aktu předávání cen osobně zúčastní, nebudou chybět ani potápěčští veteráni, kteří se do Hranické propasti potápěli i více jak třicet let.

Součástí Ceny města je pamětní list, podepsaný starostou města, plaketa a finanční hotovost deset tisíc korun. Ocenění se uděluje osobám, které dosáhly významných úspěchů a mají určitý vztah k městu.

Cenu města Hranice obdrží potápěči z propasti i kameraman Čepický