„Charita Hranice velmi pěkně děkujeme všem dárcům, kteří minulou sobotu přispěli do Potravinové sbírky. V této nelehké době nás dojala vaše štědrost, díky které se nám podařilo nashromáždit 2000 kilogramů potravin a 90 kilogramů drogistického zboží. Mezi nejčastěji darované potraviny patřily těstoviny a rýže,“ informovala koordinátorka hranické Charity Radka Andrýsková.

Zakoupené zboží bude darováno lidem v obtížné životní situaci, maminkám samoživitelkám, rodinám s více dětmi, osamělým seniorům na Hranicku a Lipnicku a také uživatelům našich ambulantních služeb. Do organizace sbírky zasáhla protikoronavirová opatření, celá akce mohla proběhnout jen s minimálním počtem dobrovolníků a za dodržení všech platných hygienických nařízení.

„Všem zapojeným dobrovolníkům patří naše velké poděkování, rozhodli se věnovat sbírce svůj čas, pracovali s nadšením a šířili kolem sebe dobrou náladu. Děkujeme všem štědrým dárcům i obětavým dobrovolníkům!,“ vyjádřila své díky Radka Andrýsková.