Potvrzuje to i vyjádření druhé strany sváru. Ta hodlá majetky vydat jen v případě, že bude žaloba na ni uznána jako oprávněná.

Potštát nedávno dokončil nákladnou zámeckou rekonstrukci a teď by rád revitalizoval okolí této historické budovy.

„Máme zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci k úpravě prostranství kolem zámku a rádi bychom na to získali dotaci. Tu však nedostaneme dříve, než budou dotčené pozemky kolem zámku naše,“ vysvětlil Galas, proč se chce jeho město pustit do soudního sporu.

Budova zámku patří městu, ale o pozemky kolem ní přišel Potštát již před mnoha lety. Stát je totiž převedl do vlastnictví Státních lesů a statků, od kterých pak plynule přešly pod VLS.

„Historicky je však majetek prokazatelně náš. Proto jsem přesvědčen, že v soudním sporu uspějeme,“ řekl Galas a dodal: „My bychom ty pozemky určitě mohli koupit, ale proč bychom to dělali, když je Lesy a statky dostaly od státu bezúplatně?“

O vrácení zmíněného majetku již Potštát v minulosti žádal, ale neuspěl. VLS totiž chtěly po žadateli prokázat, že měl kdysi k pozemkům skutečně vlastnické právo.

„Nebráníme se vydání tohoto majetku za předpokladu, že soud rozhodne o oprávněnosti určovací žaloby obce Potštát na základě toho, že obec nepochybným způsobem prokáže, že tento historický majetek jí náleží,“ uvedla tisková mluvčí VLS Praha Pavla Kasslová.

Pozemky, o které Potštát usiluje, jsou movitým majetkem ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Podle mluvčí společnosti je otázka jejich vydání řešena již delší dobu, přičemž se jedná o otázku právního výkladu zákona.