Tento nový subjekt by měl být v nejbližší době zapsaný do obchodního rejstříku. Nejtěsnější většinou o tom tento týden rozhodli zastupitelé města.

Současný administrativní krok by ale na konečné odběratele tepla v letošní topné sezoně neměl mít žádný dopad.

Podle zastánců rozdělení společnosti Ekoltes by při zachování současné situace domácnosti za odběr centrálního tepla v budoucnu platily vyšší částky, čímž by se Ekoltes stal na trhu nekonkurences­chopným. Opírají se přitom o statistiky z posledních let, podle kterých se například od 1. července 2007 do 1. ledna 2012 od centrálního vytápění odpojilo celkem 888 bytů. Převzetí soukromého vlastníka má tento stav změnit.

Zastupitelé Hranic hlasovali o rozdělení firmy Ekoltes Hranice

Naopak podle některých odpůrců by k dalšímu odhlašování ve větším množství již docházet nemělo. Námitek se ale objevilo více. „Po rozdělení společnosti vzniknou další finanční náklady. Měli bychom vědět, jakému riziku Ekoltes vystavujeme. Může se totiž stát, že se to teplo neprodá a veškeré náklady budou zbytečné," sdělil Karel Hübl (Věci veřejné).

I pozornost konečných spotřebitelů tak bude nyní směřovat k výběrovému řízení, které se rozběhne zřejmě na jaře příštího roku. Svůj zájem o převzetí správy tepla předběžně deklarovalo několik soukromých firem.

Zastupitelé Hranic hlasovali o rozdělení firmy Ekoltes Hranice

Hodnota odštěpné společnosti je hádankou

Hodnota odštěpované společnosti je ale v tuto chvíli hádankou. Oproti původním odhadům, které se pohybovaly kolem 55 milionů korun, se totiž nyní mluví o částce o 25 milionů korun nižší.

„Na základě znaleckého posudku je reálná hodnota ohodnocená na třicet milionů dvě stě tisíc korun. Ale to, jaká bude cena na trhu, v současné době nikdo nedokáže říci. To bude jasné až na základě předložených cen potencionálních kupců," uvedl předseda představenstva společnosti Ekoltes Hranice Radek Hlavinka (ODS), který hlasoval pro rozdělení podniku. Vznik samostatné společnosti však znamená snížení hodnoty podniku Ekoltes, který ztrácí ziskovou část provozu.

Vše tak nasvědčuje předání tepla do soukromých rukou. Věc ale může skončit i přesně opačně. Není totiž vyloučeno, že předložené nabídky město akceptovat nebude, prodej nově vzniklého podniku si rozmyslí a transakce se nakonec neuskuteční. Pak by se zřejmě uvažovalo o přidělení oddělené společnosti Teplo Hranice zpět ke stávající společnosti, tedy k Ekoltesu Hranice. To by s sebou pochopitelně neslo další náklady ve výši zhruba čtvrt milionu korun. Dosavadní náklady spojené s procesem rozdělení firmy Ekoltes se odhadují na půl milionu.

Město Hranice je jediným akcionářem společnosti Ekoltes Hranice.

Firma je rozdělena do sedmi provozů:

1. Doprava, místní komunikace, veřejná zeleň
2. Správa bytů
3. Tepelné hospodářství (tento provoz se bude prodávat)
4. Ředitelství
5. Koupaliště, plovárna, stadion
6. Veřejné osvětlení, hřbitovnictví, lesy, rybníky
7. Svoz odpadů, skládka, sběrný dvůr